Akcjonariusze Briju zdecydują 14 VI o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r.



Warszawa, 19.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Briju zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 14 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 4,28 mln zł na kapitał zapasowy, podała spółka w projektach uchwał na ZWZ.

Briju odnotowało 22,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 17,82 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 4,28 mln zł wobec 0,29 mln zł zysku rok wcześniej.

Briju specjalizuje się w projektowaniu, wytwarzaniu i dystrybucji wyrobów jubilerskich ze złota, srebra oraz z kamieni szlachetnych i syntetycznych. Zajmuje się również handlem hurtowym w segmencie metali szlachetnych, głównie złota i srebra. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2014 r.

(ISBnews)