"Walne zgromadzenie Grupy Lotos postanawia dokonać podziału zysku netto za rok 2016 w wysokości 1 160 834 375,58 zł w następujący sposób: kwotę w wysokości 184 873 362 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1 zł na 1 akcję), kwotę w wysokości 975 961 013,58 zł przeznaczyć na częściowe pokrycie straty netto z roku 2014" - czytamy w projekcie uchwały.
Dzień dywidendy proponuje się ustalić na 12 września 2017, a dzień 29 września 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy, podano także.


Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)