Grupa Lotos 

Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym 14 czerwca br. o przeznaczeniu 184,87 mln zł za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę wysokości tj. 1 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ. >>>>   

Grupa Lotos otworzy pięć kolejnych restauracji Subway w czerwcu i lipcu w Radzyminie, Gdańsku, Radomiu i Krakowie oraz w MOP Rowień, podała spółka. Do połowy wakacji sieć stacji paliw LOTOS będzie miała 19 takich punktów gastronomicznych. >>>> 

OT Logistics

Komisja ds. prywatyzacji w Czarnogórze odrzuciła odwołanie złożone przez OT Logistics dotyczące unieważnienia prywatyzacji Portu Bar i przewoźnika kolejowego AD Montecargo, poinformowała spółka. Pomimo zakończenia obecnego postępowania prywatyzacyjnego zarząd OT Logistics przedstawił rządowi Czarnogóry potencjalne dalsze warunki, które jest w stanie zaoferować w ramach nowych przetargów czy ewentualnych rozmów w sprawie sprzedaży udziałów w obu czarnogórskich spółkach, podano także. >>>>      

IFC, BZ WBK

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC), wchodząca w skład Grupy Banku Światowego, zainwestuje 137 mln euro w zielone obligacje wyemitowane przez Bank Zachodni WBK (BZ WBK), podała IFC. Dzięki współpracy z IFC, BZ WBK znacznie powiększy swój istniejący portfel inwestycji w odnawialną energetykę, zielone budownictwo czy zieloną technologię, podano w komunikacie.

Bank Zachodni WBK (BZ WBK) przeznaczy 137 mln euro środków pozyskanych od Międzynarodowej Korporacji Finansowej (International Finance Corporation, IFC) dzięki emisji zielonych obligacji na finansowanie projektów związanych z szeroko rozumianą efektywnością energetyczną w ramach istniejących narzędzi finansowania, poinformował ISBnews dyrektor Biura Rozwoju Korporacyjnego banku Paweł Kołodziński. >>>>   

Wojas   

Akcjonariusze Wojasa zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 16 czerwca br. o przeznaczeniu 1,27 mln zł za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ. >>>>  

Simple

Akcjonariusze Simple zdecydują 20 czerwca o przeznaczeniu 0,24 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,05 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ.>>>>   

Atal

Obligacje serii AB spółki Atal zadebiutują na rynku Catalyst we wtorek, 23 maja, podał BondSpot. "Zarząd BondSpot postanawia wyznaczyć dzień 23 maja 2017 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 40 000 obligacji na okaziciela serii AB spółki Atal, o łącznej wartości nominalnej 40 000 000 zł i jednostkowej wartości nominalnej 1 000 zł" - czytamy w komunikacie. 

Integer.pl

Integer.pl odnotował 196,34 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 4,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

APS Energia

APS Energia odnotowało 2,36 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 2,84 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Grupa APS Energia miała w portfelu zamówienia do realizacji do końca roku za ponad 42 mln zł na koniec marca br., z czego ponad 70% to zlecenia krajowe, podała spółka. >>>>  

Ronson  

Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała przedstawiony przez zarząd wniosek w sprawie rekomendacji dotyczącej wypłaty dywidendy za rok 2016 w łącznej wysokości 0,19 zł na jedną akcję, podała spółka. Oznacza to, że po wypłacie w marcu br. dywidendy zaliczkowej akcjonariusze otrzymają po 0,1 zł na walor. >>>>   

MLP Group

MLP Group odnotowało 15,89 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,95 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

>>> Zobacz też rekomendacje   

PlayWay

Akcjonariusze PlayWay zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 19 czerwca o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r., wynika z projektów uchwał.  "Walne zgromadzenie spółki postanawia podzielić cały zysk netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku w kwocie 6 108 553,86 zł w ten sposób, że całą ww. kwotę przeznacza się na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w projekcie uchwały.

ZE PAK

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) proponuje podział zysku netto za 2016 r., wynoszącego 131,41 mln zł tak, aby kwotę 65,56 mln zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy (1,29 zł na akcję), a kwotę 65,84 mln zł przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego, podała spółka. >>>> 

Work Service

Work Service odnotował 12,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w I kw. 2017 r. wobec 4,24 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

PKO BP

PKO BP odnotował 525 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 639 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>   

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wyniósł 200,6 mld zł na koniec I kw. br. i nie zmienił się w ujęciu kwartalnym. Relacja należności z utratą wartości do należności ogółem (NPL) spadła r/r do 5,9% na koniec marca, podał bank. >>>>   

PKO Bank Polski chce zwiększyć sprzedaż kredytów dla klientów z segmentu małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) w kolejnych kwartałach, a w segmencie korporacyjnym czeka na lepsze ceny rynkowe, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski. >>>>     

PKO Bank Polski spodziewa się, że w całym 2017 roku wynik odsetkowy wzrośnie jednocyfrowo, zaś wynik prowizyjny zanotuje niski jednocyfrowy wzrost, poinformował wiceprezes Bartosz Drabikowski. Bank oczekuje, że kolejne kwartały nie przyniosą dodatkowych opłat od regulatorów. >>>> 

Unimot  

Zarząd Unimotu podjął uchwałę, w której rekomenduje podział zysku za 2016 rok, w taki sposób, aby przeznaczyć na wypłatę akcjonariuszom 1,2 zł dywidendy na akcję, poinformowała spółka.>>>> 

Bumech

Bumech odnotował 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,23 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>     

Bumech odwołał prognozę wyników finansowych na lata 2017-2021 z realizacji kontraktu czarnogórskiego z powodu niespełnienia części założeń do prognozy, podała spółka. >>>> 

Cube.ITG

Cube.ITG nie zgadza się na cenę sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na rzecz Sescom ustaloną przez kupującego i ustalił ostateczną cenę na 9,66 mln zł, podała spółka. >>>>  

Sygnity

Rada nadzorcza Sygnity powołała w skład zarządu spółki, jako członków zarządu, Mariusza Juraka – z dniem 19 maja 2017 roku oraz Tomasza Kozdryka – z dniem 12 czerwca 2017 roku, podała spółka. >>>> 

ZPC Otmuchów

ZPC Otmuchów odnotowały 0,68 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Play

Ostateczna decyzja, czy operator sieci Play przeprowadzi IPO zapadnie w ciągu najbliższych miesięcy, poinformował prezes Jorgen Bang Jensen. Jeśli zapadnie decyzja o ofercie publicznej, to zostanie ona najprawdopodobniej przeprowadzone w ciągu tego roku. >>>> 

P4, operator sieci Play, miał 1,58 mld zł przychodów operacyjnych, co stanowi wzrost o 9,6% r/r. Skorygowana EBITDA wyniosła 564 mln zł, co oznacza wzrost o 20,8% r/r, poinformował prezes Jorgen Bang Jensen. >>>> 

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży 100 lokali w ramach I etapu inwestycji pn. Osiedle Życzliwe na stołecznej Białołęce, podała spółka. "Osiedle Życzliwe obejmie łącznie około 800 mieszkań i lokali usługowych w 6 budynkach. Rozpoczęcie prac konstrukcyjnych planowane jest na IV kwartał 2017 roku, a w pierwszym etapie powstanie około 100 lokali. [...] Przedsprzedaż mieszkań wraz ze specjalnymi rabatami rozpoczyna się w połowie maja 2017" - czytamy w komunikacie.

Laser-Med

Laser-Med podpisał list intencyjny w sprawie połączenia z podmiotem z branży gier komputerowych - One More Level. Spółki będą obecnie realizowały proces due diligence i przygotowywały term sheet, którego podpisanie ma nastąpić do końca maja br., podał Laser-Med. >>>>  

Tauron, Fortum

Spółka Tauron Dystrybucja zainwestuje w tym roku 36 mln zł w modernizację i rozbudowę sieci elektroenergetycznej w Częstochowie i okolicznych powiatach. Natomiast koncern Fortum wyda co najmniej 7 mln zł na prace w częstochowskiej elektrociepłowni i rozwój sieci ciepłowniczej. >>>> 

Mercator Medical

Mercator Medical planuje uruchomienie produkcji w zakładzie włókniny w Pikutkowie k/ Brześcia Kujawskiego w czerwcu br., poinformowała spółka. Wcześniej spółka planowała uruchomienie produkcji w tym zakładzie w III kw. br. >>>>  

Olympic Entertainment Group

W ogłoszonym przez OÜ HansaAssets wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż akcji Olympic Entertainment Group zawarto transakcje nabycia 31 040 walorów, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski mBanku. >>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova zawarła umowę z Kaufland Polska Markety na roboty budowlane o wartości 19,08 mln zł netto, podała spółka. "Przedmiotem umowy jest wykonanie samoobsługowego domu handlowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Wynagrodzenie ryczałtowe netto emitenta za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 19 083 756,00 zł. Przekazanie dzieła 'pod klucz' jest przewidziane zgodnie z umową na koniec listopada 2017 roku" - czytamy w komunikacie.

Uniwheels

W wezwaniu na akcje Uniwheels objętych zapisami zostało 9,3 mln akcji, czyli powyżej 75% wszystkich akcji i głosów, a w efekcie jedyny warunek nabywania akcji w wezwaniu został spełniony, podano w komunikacie. >>>> 

ABC Data

Juliusz Niemotko złożył rezygnację z funkcji wiceprezesa zarządu ABC Data ze skutkiem natychmiastowym, podała spółka. >>>> 

Bowim

Bowim kupi 1 286 548 akcji własnych od Konsorcjum Stali za 18 mln zł, poinformowały spółki. >>>> 

Grupa IMS

Grupa IMS prognozuje osiągnięcie 47,5 mln zł skonsolidowanych przychodów i 7 mln zł zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r., podała spółka. Będzie to oznaczało wzrost o odpowiednio: 10% i 23% r/r. >>>>