"Spodziewamy się, że będziemy kontynuować pozytywne trendy i wzrost wyniku biznesowego. To może nie być jednak tak spektakularne, jak 12% wzrostu wyniku prowizyjnego w I kw. Ten wynik budujemy organicznie, mamy w wynikach niższą opłatę interchange, ale mamy też większą bazę. Mamy dwie spółki ubezpieczeniowe. Tym samym wyniki będą rosły, ale w mniejszych dynamikach" - powiedział Drabikowski podczas konferencji prasowej.

"W całym roku spodziewałbym się jednocyfrowego wzrostu wyniku z odsetek i niskiego 1-cyfrowego wyniku z prowizji. Jesteśmy umiarkowanie optymistyczni" - podkreślił.

Wynik z tytułu odsetek PKO BO wyniósł 2 046 mln zł wobec 1 853 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 10,4% w skali roku. W ujęciu kwartalnym wynik z odsetek zwiększył się o 1,2%.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 710 mln zł wobec 635 mln zł rok wcześniej (wzrost o 11,8% r/r oraz o 0,7% w ujęciu kwartalnym).

"Pierwszy kwartał jest zazwyczaj najsłabszy i to widać jak popatrzymy głębiej w dane operacyjne. Za tymi solidnymi liczbami stoi dochodowa sprzedaż kredytów, silna kontrybucja ze strony ubezpieczeń - to, coś co będzie nadal rosło w kolejnych kwartałach, działalność leasingowa, czy napływ nowych środków do TFI" - powiedział Drabikowski.

Wynik z działalności biznesowej wzrósł o 10,7% r/r i o 1,9% w ujęciu kwartalnym do 2,76 mld zł w I kw.

Bank zwiększył w I kw. liczbę aktywnych klientów w kanale mobilnym o 122 tys. do 1 774 tys. Liczba aktywnych aplikacji IKO przekroczyła 1,2 mln.

"Pierwszy kwartał pokazał, że to będzie przyspieszać. Rośnie aktywność klientów - zanotowaliśmy w I kwartale - 8-krotny wzrost r/r liczby transakcji BLIK-iem, szczególnie e-commerce" - powiedział dyrektor Szymon Wałach.

Jak podkreślił Drabikowski, PKO BP zanotował solidny wzrost wyniku biznesowego, utrzymując dyscyplinę kosztową. Na znaczny poziom kosztów w I kw. wpłynęła jednorazowa opłata restrukturyzacyjna na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG). Koszty wzrosły o prawie 15% r/r i o 7,4% w ujęciu kwartalnym.

"Nie tylko jesteśmy duzi, ale potrafimy też kontrolować koszty. Wskaźnik C/I na poziomie 48% daje nam pozycję na podium w sektorze. Bardzo cieszy nas silna poprawa wyników biznesowych. To już 7 kwartał kiedy rośniemy.Wszystkie linie kontrybuuja do 2-cyfrowej dynamiki poprawy wyniku biznesowego. To daje podstawę do myślenia optymistyczego o całym 2017 roku. Liczymy też, że nie będziemy obciążani kolejnymi opłatami przez regulatorów" - powiedział Drabikowski.

"W I kwartale mieliśmy dodatkowe obciążenie, którego nie mieliśmy w całości w I kw. 2016 roku, czyli podatek bankowy. Mamy też 80 mln zł dodatkowej opłaty - gdyby była ona rozłożona na cały rok, to koszty wzrosłyby o 3,4% w skali roku i o tyle spadły w ujęciu kwartalnym. Gdyby sektor miał rozłożoną tę opłatę w czasie, to PKO BP zaraportowałoby ok. 700 mln zł zysku netto na poziomie grupy w I kw." - zaznaczył wiceprezes.

W kolejnych kwartałach bank nie zakłada tej skali opłat, bo opłata restrukturyzacyjna została poniesiona w I kw. , dodał.

PKO Bank Polski jest liderem polskiego sektora bankowego. Aktywa razem banku wyniosły 285,57 mld zł mld zł na koniec 2016 r. Akcje banku od listopada 2004 r. notowane są na GPW.