Atlas Estates

Atlas Estates odnotował 3,45 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,35 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>>  

Energa

Energa rekomenduje przeznaczenie kwoty 78,67 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,19 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Dr Ireny Eris w Piasecznie  

Obecnie działający zakład produkcyjny Dr Ireny Eris w Piasecznie zostanie rozbudowany o kolejne hale i zwiększy swoją powierzchnię do 22 tys. m2 (z ok. 16,5 tys. m2 obecnie), poinformowała firma. Szacowany koszt inwestycji to 45 mln zł. "Do końca bieżącego roku powstanie nowa hala konfekcjonowania, a w 2019 roku ukończymy cały proces rozbudowy" - powiedział prezes 'Dr Ireny Eris' Henryk Orfinger podczas konferencji prasowej w Piasecznie. Firma planuje rozbudowę zakładu w dwóch etapach. Pierwszy dotyczy budowy hali produkcyjnej działu konfekcjonowania z przebudową fragmentu parteru budynku biurowego oraz modernizacją parteru istniejącego budynku produkcyjno-biurowego w obszarze produkcji mas. Drugi etap, będący w fazie projektowania, będzie dotyczył likwidacji obecnie istniejącego magazynu surowców i opakowań oraz wybudowania na jego miejscu nowego budynku mieszczącego magazyn surowców, halę produkcji mas oraz zaplecze techniczne produkcji mediów.

Vantage Development

Vantage Development odnotował 4,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Akcjonariusze Vantage Development zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu 8,1 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,13 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ. >>>> 

PGS Software

PGS Software odnotował 7,23 mln zł zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 4,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Medicalgorithmics

Medicalgorithmics odnotował 1,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 5,98 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Master Pharm

Akcjonariusze Master Pharm zdecydują 19 czerwca o przeznaczeniu 4,73 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, podano w projekcie uchwały na ZWZ. >>>>  

P.A. Nova

P.A. Nova podpisała list intencyjny dotyczący sprzedaży parków handlowych zlokalizowanych w Myszkowie oraz Krośnie o łącznej powierzchni ok. 4,5 tys. m2 na rzecz Peppercorn Properties lub spółki wskazanej przez Peppercorn, podało P.A. Nova. "Nabywcą nieruchomości zostanie Peppercorn Properties Sp. z o.o. lub inna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wskazana przez Peppercorn. Warunkiem sprzedaży udziałów jest między innymi pozytywne zakończenie procesu due diligence oraz akceptacja inwestycji przez bank kredytujący spółkę celową" - czytamy w komunikacie. Strony ustaliły, że wartość transakcji zostanie określona na podstawie stanu aktywów i pasywów spółek będących przedmiotem transakcji na dzień zawarcia umowy sprzedaży, podano także.

Comp

Comp odnotował 0,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje    

PKN Orlen 

PKN Orlen został strategicznym partnerem paliwowym Traficara, podał koncern. W ramach współpracy od 1 czerwca br. na wybranych stacjach pod marką Orlen w Warszawie i Krakowie będzie można pozostawić i wypożyczyć samochód. >>>> 

Pierwsza polska spółka otwiera dziś pierwszy punkt do zasilania aut wodorem, ale nie w Polsce. Chce zebrać doświadczenia w Niemczech - informuje wtorkowy "Puls Biznesu". >>>> 

Morele.net, MCI Capital 

Przychody serwisu Morele.net wyniosły 600 mln zł w 2016 r., w tym czasie zrealizowano milion zamówień, podało MCI Capital. "Obecnie jesteśmy na 'fali wznoszącej' - dynamika wzrostu przychodów i innych kluczowych wskaźników finansowych zwiększa się, wyprodukowane w ostatnim czasie technologie przeszły już etap wdrażania i z każdym tygodniem silniej wpływają na wyniki. Dzięki zeszłorocznym inwestycjom w technologie w tym roku przekroczymy liczbę miliona indeksów w ofercie, z czego niemal wszystkie dostępne w najniższych cenach w Polsce" - powiedział dyrektor e-commerce Wojciech Pawlik w Morele.net, cytowany w komunikacie. Strona jest odwiedzana przez 2 mln użytkowników miesięcznie, dzięki czemu Morele.net plasuje się w ścisłej czołówce najpopularniejszych sklepów online w branży elektronicznej. Odwiedzającymi stronę są głównie ludzie młodzi, przedstawiciele pokolenia tzw. "milenialsów". W 2016 r. widoczny był także gwałtowny wzrost aktywności konsumentów urodzonych po 1990 roku, podano także. 

Echo Investment

Echo Polska Properties (EPP) i Echo Investment rozpoczęły prace koncepcyjne nad kolejną fazą rozbudowy obiektu Galeria Olimpia w Bełchatowie, podało Echo. EPP - właściciel i zarządca Galerii Olimpia w Bełchatowie oraz Echo Investment - deweloper odpowiedzialny na rozbudowę i wynajem, konsekwentnie realizują plan umacniania pozycji największego wielofunkcyjnego kompleksu handlowego w regionie. Spółki zapowiedziały właśnie rozpoczęcie prac koncepcyjnych nad kolejną fazą rozbudowy obiektu. Spółki pracują nad nową koncepcją rozbudowy kompleksu, która zakłada przede wszystkim poszerzenie istniejącej oferty w szczególności modowej, wprowadzenie nowych sklepów branżowych, a także rozbudowanie części rozrywkowej, podano również. 

Comarch

Comarch odnotował 4,82 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 7,18 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

TIM

TIM odnotował 1,42 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Spółka 3LP potrzebuje 2 lat od momentu powstania na osiągnięcie pełnej sprawności operacyjnej, poinformował prezes TIM Krzysztof Folta. Oznacza to, że spółka może osiągnąć rentowność w lipcu 2018 r. >>>> 

Serinus Energy

Serinus Energy tymczasowo zamknął wydobycie na terenie pola Sabria w Tunezji w związku z trwającymi w południowej części kraju niepokojami społecznymi, podała spółka. >>>> 

Feerum

Feerum odnotowało 2,04 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,33 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Inter Cars

Inter Cars odnotował 53,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 50,92 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Biomed-Lublin

Biomed-Lublin odnotował 0,71 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 0,41 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Artifex Mundi

Artifex Mundi odnotowało 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Miraculum

Miraculum odnotowało 2,73 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 1,02 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Trans Polonia

Akcjonariusze Trans Polonia zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 20 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r., w wysokości 1,64 mln zł, w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ. >>>> 

ZM Ropczyce

Zakłady Magnezytowe Ropczyce (ZM Ropczyce) odnotowały 4,75 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 3,35 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Marvipol

Marvipol Development, spółka celowa, która ma przejąć segment deweloperski Marvipol, złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny, podał Marvipol. >>>> 

Dom Development

Dom Development rozpoczął sprzedaż II etapu Osiedla Amsterdam na Targówku Mieszkaniowym, podała spółka. W kolejnym etapie powstanie łącznie 314 lokali w trzech budynkach o wysokości od 4 do 5 pięter, a termin planowanego przekazania gotowych mieszkań to IV kw. 2018 roku.  

Dekpol

Dekpol nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy zakładającej uzyskanie w całym 2017 r. obrotów na poziomie 500 mln zł, poinformował prezes Mariusz Tuchlin. >>>> 

LUG

Zarząd LUG zarekomendował walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C spółki do obrotu na GPW, poinformowała spółka. Akcjonariusze mają również zdecydować o wypłacie 0,14 zł dywidendy za akcję za 2016 r. podano także. >>>> 

Erbud 

Akcjonariusze Erbudu zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r. w wysokości 11,1 mln zł na kapitał rezerwowy, wynika z przyjętych uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Rada nadzorcza Erbudu z dniem 1 czerwca br. powołała Agnieszkę Głowacką na nowego członka zarządu odpowiedzialnego za politykę finansową grupy, podała spółka. >>>> 

 Trakcja

Rada nadzorcza Trakcji podjęła uchwałę, w której proponuje wypłatę dywidendy w wysokości 0,5 zł na akcję z zysku za 2016 r., poinformowała spółka. Wcześniej zarząd rekomendował akcjonariuszom wypłatę 0,44 zł na jedną akcję dywidendy. >>>> 

Wielton

Wielton zawarł umowy dotyczące nabycia łącznie 100% udziałów w spółce Langendorf GmbH z siedzibą w Niemczech, poinformowała spółka. Grupa Langendorf jest producentem naczep i przyczep oraz pojazdów specjalistycznych do przewozu np. szkła, prowadzącym działalność na terenie Niemiec i posiadającym sieć serwisową w całej Europie, podano także. >>>>  

Uniwheels

W wezwaniu Superior Industries International Germany AG na Uniwheels złożono zapisy na 11 445 080 akcji spółki, to jest 92,3% akcji i ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, podano w komunikacie. >>>> 

Polski Holding Nieruchomości

Polski Holding Nieruchomości odnotował 2,4 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 8,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>