Dekpol podtrzymuje prognozy 500 mln zł przychodów grupy w 2017 r.Warszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Dekpol nie widzi zagrożenia w realizacji prognozy zakładającej uzyskanie w całym 2017 r. obrotów na poziomie 500 mln zł, poinformował prezes Mariusz Tuchlin.

"Wyniki osiągnięte w pierwszych trzech miesiącach tego roku oceniamy pozytywnie. Potwierdzają one, że grupa jest w trendzie wzrostowym i ma duży potencjał do dalszej poprawy. Duże nadzieje wiążemy m.in. z rozwojem segmentu stalowego. Produkcja łyżek i osprzętu do maszyn budowlanych zaczyna bowiem wchodzić na właściwe tory i naszym zdaniem będzie jednym z głównych motorów dalszego wzrostu. Bardzo dobrze oceniamy również rozwój segmentu deweloperskiego, gdzie notujemy wysokie dynamiki sprzedaży mieszkań. Nasza oferta jest systematycznie poszerzana także poprzez realizację prestiżowych inwestycji. Z kolei w zakresie generalnego wykonawstwa będziemy nadal koncentrować się na pozyskaniu rentownych kontraktów. Uwzględniając poziom osiągniętych przychodów nie widzimy zagrożenia w realizacji prognozy zakładającej uzyskanie w całym 2017 r. obrotów na poziomie 500 mln zł" - powiedział Tuchlin, cytowany w komunikacie.

W I kw. 2017 r. skonsolidowany zysk netto Dekpolu wzrósł o 332% r/r do 4,4 mln zł przy wzroście przychodów o 42% r/r do 75 mln zł. Wartość kapitałów własnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. wzrosła o ponad 3% do 143,4 mln zł na koniec marca br.

"Grupa w minionym okresie koncentrowała się na działalności analogicznej jak w poprzednim roku, tj. zajmowała się: generalnym wykonawstwem, działalnością deweloperską, produkcją osprzętu (łyżek) do maszyn budowlanych oraz produkcją i montażem konstrukcji stalowych" - czytamy w komunikacie.

W ramach segmentu generalnego wykonawstwa grupa na koniec I kw. 2017 r. realizowała kontrakty o łącznej umownej wartość ponad 275 mln zł netto. Do realizacji pozostawały projekty o łącznej wartości ponad 190 mln zł netto.

Szczególnie wysoką dynamikę rozwoju Dekpol osiągnął w zakresie działalności deweloperskiej. Na podstawie umów deweloperskich oraz przedwstępnych w ciągu pierwszych trzech miesięcy br. sprzedanych zostało 229 mieszkań, czyli o blisko 57% więcej niż rok wcześniej, kiedy zakontraktowano 146 lokali. Dla porównania w całym 2016 r. sprzedaż mieszkań była na poziomie 537 lokali. W przychodach segmentu deweloperskiego w pierwszych trzech miesiącach br. rozpoznana została sprzedaż 48 lokali, w porównaniu do 176 lokali rozpoznanych w wynikach za cały 2016 r. Według stanu na koniec marca br. w ofercie sprzedażowej pozostawało 391 lokali, podano także.

"Z kolei sprzedaż segmentu stalowego opiera się na współpracy z klientami długofalowymi, którzy zapewniają ok. 85% przychodów segmentu. Pozostałe obroty generowane są przez klientów dla których realizowane są pojedyncze kontrakty. W związku ze znaczącym wzrostem zamówień podjęta została decyzja o dalszej rozbudowie zakładu produkcyjnego jak również powiększenie parku maszynowego. Dekpol podejmuje działania w celu zwiększenia portfolio klientów oraz zajęcia wiodącej pozycji w produkcji osprzętów na rynku europejskim" - podkreślono.

Dekpol opiera się na trzech głównych segmentach: usługach w zakresie generalnego wykonawstwa, produkcji łyżek i osprzętów do maszyn budowlanych i działalności deweloperskiej. Od stycznia 2015 roku akcje spółki notowane są na GPW. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 310,44 mln zł w 2015 r.

(ISBnews)