LUG rekomenduje akcjonariuszom podjęcie uchwały ws. przejścia na GPWWarszawa, 23.05.2017 (ISBnews) - Zarząd LUG zarekomendował walnemu zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii A, B i C spółki do obrotu na GPW, poinformowała spółka. Akcjonariusze mają również zdecydować o wypłacie 0,14 zł dywidendy za akcję za 2016 r. podano także.

"Jesteśmy związani z rynkiem akcji New Connect od samego początku, tj. od roku 2007. Po dekadzie obecności na rynku kapitałowym mogę śmiało powiedzieć, że nauczyliśmy się efektywnie na nim funkcjonować. Przejście na rynek regulowany, to dla nas kolejny etap w rozwoju spółki" - powiedział prezes Ryszard Wtorkowski, cytowany w komunikacie.

Celem zmiany rynku notowań emitenta z alternatywnego systemu obrotu NewConnect, na rynek regulowany jest zwiększenie możliwości pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, a także zwiększenie jej transparentności, podano także.

"Jesteśmy jedną z największych firm notowanych na NewConnect, w pełni dojrzałą, by być notowaną na rynku regulowanym. Środki, które pozyskaliśmy od inwestorów podczas pierwszych dwóch emisji, przeznaczyliśmy na rozwój i inwestycje. Dzisiaj naszym kolejnym celem jest przejście na rynek regulowany. Obecność na Giełdzie Papierów Wartościowych wzmocni nasz wizerunek w oczach naszych kontrahentów, szczególnie w skali międzynarodowej. Będziemy wiarygodni i transparentni zarówno dla naszych inwestorów, jak i dla partnerów biznesowych" - dodał Wtorkowski.

Zarząd zarekomendował walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w wysokości 0,14 zł za akcję. Sytuacja finansowa grupy dzięki dynamicznemu rozwojowi oraz wypracowanemu w 2016 roku skonsolidowanemu zyskowi netto w wysokości 3,01 mln zł, jest stabilna
i gwarantująca dalszy rozwój i inwestycje, podano także.

"Przez lata wypracowany zysk spółki przeznaczaliśmy na innowacje i rozwój. Dzisiaj dobre wyniki finansowe pozwalają nam zarekomendować podzielenie się sukcesem z akcjonariuszami. Mogę podkreślić, że moją intencją jest myślenie o usystematyzowanej regularnej dywidendzie, ale dziś jest za wcześnie na ujęcie tego w ramy dokumentu" - podsumował Wtorkowski.

W 2016 r. przychody spółki wzrosły o 10,29% r/r i wyniosły 120,9 mln zł.

LUG S.A. to jeden z czołowych europejskich producentów profesjonalnych rozwiązań oświetleniowych. Grupa sprzedaje swoje produkty w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)