"Rada nadzorcza pozytywnie zaopiniowała rekomendację zarządu i wnosi o przyjęcie przez walne zgromadzenie akcjonariuszy uchwały dotyczącej przeznaczenia zysku uzyskanego w roku obrotowym 2016 w kwocie 12 782 915,63 zł, w taki sposób, że: 
1. 219 974,09 na zyski zatrzymane,
2. 12 562 941,54 na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie. 

Rada nadzorcza ocenia, że zatrzymanie w spółce zysków wypracowanych w roku 2016 ma charakter jednorazowy oraz stoi na stanowisku, że w kolejnych latach spółka powinna wypłacać dywidendę zgodnie z polityką określoną w prospekcie emisyjnym TXM z 2 grudnia 2016 r., podano także. 

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)