RN TXM zgodziła się na sprzedaż spółek zależnych w Czechach



Warszawa, 24.05.207 (ISBnews) - Rada nadzorcza TXM wyraziła zgodę na sprzedaż spółek zależnych w Czechach należących do grupy, tj. Adesso TXM s.r.o. oraz TXM Solution s.r.o. za kwotę nie niższą niż 90 000 CZK, podało TXM.

"W związku z powyższym zarząd TXM S.A. zobowiązuje się do dnia 26 maja 2017 roku rozwiązać za porozumieniem stron umowy wiążące TXM S.A. z wyżej wymienionymi spółkami, które obowiązywać będą nie dłużej niż do dnia 31 maja 2017 roku, a TXM S.A. od dnia 1 czerwca 2017 roku nie będzie obciążana kosztami związanymi z funkcjonowaniem Adesso TXM s.r.o. oraz TXM Solution s.r.o." - czytamy w komunikacie.

Ponadto zarząd TXM wskazał, że z tytułu rozliczenia należności TXM względem wyżej wskazanych spółek odzyskane zostanie wyposażenie sklepów.

"Wobec warunków panujących na rynku czeskim, braku otwarć nowych sklepów oraz stratą na poziomie działalności operacyjnej ww. spółek, o czym emitent informował w skonsolidowanym raporcie rocznym za 2016 r., podjęcie powyższej uchwały było uzasadnione. Sprzedaż przedmiotowych aktywów pozwoli skupić się na dalszym rozwoju pozostałych strategicznych rynków" - podkreślono w komunikacie.

Ponadto rada nadzorcza wyraziła następczą zgodę na kupno przez TXM spółki Centrum Handlowe Brukowa Marketing sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi za kwotę 4 536,37 zł.

"Zakupiona spółka celowa pozwoli w razie konieczności na szybkie podjęcie działalności w nowo otwieranych sklepach TXM S.A., bez konieczności podejmowania długotrwałej procedury rejestracyjnej nowej spółki celowej" - wyjaśniono w komunikacie.

Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych. Jego większościowym akcjonariuszem jest Redan. Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2016 r.

(ISBnews)