Cuomo napisał w środę w oświadczeniu, że "porozumienie umożliwiające pozostanie CEU w Budapeszcie jako wolnej instytucji leży w najlepiej pojętym interesie wszystkich”. Przyszłość uczelni jest niejasna po przyjęciu na Węgrzech nowelizacji ustawy o szkolnictwie wyższym.

„Rząd Węgier kilkakrotnie publicznie oświadczył, że jest gotów rozmawiać tylko z kompetentnymi władzami Stanów Zjednoczonych. W tym przypadku jest to stan Nowy Jork” – napisał Cuomo, określając CEU jako "symbol amerykańsko-węgierskiej współpracy i uniwersytet na światowym poziomie".

Węgry podpisały w 2004 r. porozumienie ze stanem Nowy Jork o wsparciu działalności CEU. Cuomo zapewnił, że zależy mu na kontynuowaniu relacji z Węgrami w celu zagwarantowania przyszłej działalności uczelni.

Węgry chcą podpisać dwustronne porozumienia z rządem USA na temat CEU, ale Departament Stanu USA oświadczył we wtorek, że rząd USA "nie ma kompetencji ani zamiaru" negocjowania na ten temat. Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert oświadczyła też, że rząd amerykański chce, by Węgry zawiesiły realizację nowych "dyskryminujących, uciążliwych wymogów", które, jej zdaniem, zagrażają wolności i niezależności akademickiej. Ponowiła też apel do Węgier o podjęcie "bezpośrednich rozmów" z CEU.

Węgierskie MSZ wyraziło w związku z tym oświadczeniem ubolewanie z powodu braku wsparcia w tej sprawie ze strony rządu USA.

Podpisana w kwietniu przez prezydenta Janosa Adera ustawa przewiduje, że na Węgrzech będą mogły działać tylko te wydające dyplomy zagraniczne szkoły wyższe spoza UE, które dysponują międzypaństwową umową popierającą ich działalność. Innym warunkiem będzie posiadanie przez nie placówki edukacyjnej w kraju pochodzenia. Uczelnie, które nie będą spełniać zawartych w nowelizacji warunków, od 1 stycznia 2018 r. nie będą mogły przyjmować nowych studentów. CEU prowadzi placówkę edukacyjną tylko w Budapeszcie. (PAP)