"Kwota unijnego dofinansowania w zawartych umowach z beneficjentami sięga już niemal 100 mld zł (32 proc. przyznanych Polsce funduszy), a całkowita wartość – blisko 17 tys. inwestycji realizowanych z unijnym wsparciem – wynosi 154,4 mld zł. Nadal szybciej realizowane są programy krajowe (zakontraktowane środki to ponad 36 proc. alokacji), niż regionalne (27 proc. alokacji)" - napisano w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Dodano, że dynamika inwestycji współfinansowanych przez UE powinna się utrzymać.

"Dane dotyczące złożonych wniosków o dofinansowanie potwierdzają, że inwestycje współfinansowane ze środków europejskich nie zwolnią tempa. Wnioskodawcy przedstawili dotąd 52,5 tys. aplikacji na 315,7 mld zł, z czego 198,8 mld zł dotyczy wkładu z funduszy Unii Europejskiej, czyli 65 proc. alokacji na lata 2014-2020" - napisano. (PAP Biznes)