„Kraków jest jedną z najważniejszych lokalizacji dla naszej firmy, skąd realizujemy bardzo szeroki zakres zadań dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Mamy plany związane z rozwojem, zarówno związanym ze zwiększaniem zatrudnienia, jak i pozyskiwaniem coraz bardziej złożonych zadań, związanych m.in. z cyberbezpieczeństwem” - poinformował dziennikarzy w czwartek Ramon Tancinco, dyrektor Cisco Global Services Center w Krakowie.

Według niego w ciągu dotychczasowej 5-letniej działalności ośrodka w Krakowie, wzrost zatrudnienia przewyższał pierwotne plany biznesowe. „Już po pierwszym roku działalności jakość usług świadczonych z Krakowa była tak wysoka, że mogliśmy zatrudniać znacznie więcej osób, niż planowaliśmy” - ocenił.

Jak dodał, nowi pracownicy są pozyskiwani przede wszystkim w sposób organiczny, dzięki prowadzonemu we współpracy z uczelniami specjalnemu programowi dla studentów ostatnich lat i absolwentów. Co roku uczestniczy w nim po około 100 słuchaczy, z których zdecydowana większość otrzymuje potem propozycje pracy.

Tancinco podkreślił, że Cisco Global Services Center w Krakowie odgrywa kluczową rolę w globalnej strategii usług Cisco. Obecnie w centrum pracuje 1,3 tys. specjalistów, z czego 2/3 stanowią Polacy, pozostałą część przedstawiciele 40 różnych narodowości.

Usługi świadczone przez Cisco z Krakowa – zaznaczył dyrektor - to zadania o wysokim stopniu skomplikowania. Wśród nich są dwie wyspecjalizowane jednostki. Network Operations Center (NOC), to jedna z trzech tego typu inwestycji spółki na świecie (obok Stanów Zjednoczonych i Indii). W centrum tym inżynierowie przez całą dobę monitorują i kontrolują stan sieci i infrastruktury informatycznej klientów i reagują na wykryte w ten sposób problemy.

Z kolei Security Operations Center (SOC) zajmuje się natychmiastowym reagowaniem na cyberzagrożenia w systemach informatycznych klientów. Z jednej strony, inżynierowie w SOC doradzają klientom w obszarze technologii, rozwiązań i produktów. Z drugiej, pomagają im chronić ich zasoby przed cyberatakami i odpowiadają na incydenty bezpieczeństwa. Cisco posiada obecnie trzy tego typu centra na świecie, umiejscowione w strategicznych lokalizacjach: Europie (Kraków), USA i Japonii, co pozwala im pracować 24 godziny na dobę.

Wśród klientów Cisco, których NOC i SOC obsługują z Krakowa, są wiodący ogólnoeuropejscy i globalni operatorzy telekomunikacyjni, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe czy firmy z sektora dóbr konsumenckich – w większości działające w skali globalnej.

Cisco jest światowym liderem w dziedzinie technologii sieciowych przeznaczonych do obsługi internetu. Firma zatrudnia na świecie ponad 70 tys. pracowników.(PAP)