Za projektem opowiedziało się 247 posłów, przeciwnych było 62, a 132 wstrzymało się od głosu. Wcześniej Sejm nie poparł wniosku o odrzucenie projektu, który złożył podczas drugiego czytania Jarosław Sachajko (Kukiz'15).

"Jaki mechanizm został zastosowany w ustawie, który zwiększy wymianę materiału siewnego wśród polskich rolników i zmniejszy koszty zakupu materiału siewnego?" - pytał poseł przed głosowaniem. Jego zdaniem ustawa ta "zagraża istnieniu polskiej hodowli i nie jest żadnym rozwiązaniem kompleksowym".

"Ustawa reguluje współpracę między firmami hodowlanymi a rolnikami. W tej chwili była ona bardzo niedobra i rolnicy często zgłaszali (...), by tę sprawę uregulować. Chodzi o to, by rolnik zapłacił raz, gdy kupuje materiał kwalifikowany, i nie płaci później co roku. I ta ustawa tę sprawę reguluje. (...) Rolnicy będą kupować materiał siewny kwalifikowany, zwiększy się popyt, a wtedy zwiększy się podaż i to pomoże również zakładom hodowlanym" - odpowiedział poseł sprawozdawca komisji Robert Telus (PiS).

Pierwsze czytanie rządowego projektu odbyło się w środę.

Wiceminister rolnictwa Ewa Lech przedstawiając projekt ustawy zaznaczyła, że resort rolnictwa podjął prace w związku z licznymi skargami rolników na Agencję Nasienną, reprezentującą interesy hodowców roślin. Rolnicy muszą informować ją o zasiewach i poddawać kontroli swoje uprawy, a w przypadku niewywiązywania z tych obowiązków są podawani do sądów.

Główną sporną sprawą są opłaty od rozmnożeń własnych, tj. opłaty od wysiewania ziaren w kolejnych latach. Opłaty takie dotyczą 7 proc. rolników. Takich opłat nie wnoszą rolnicy uprawiający rośliny na powierzchni do 25 hektarów (dotyczy to 17 gatunków roślin) i w przypadku ziemniaków - do 10 hektarów.

Zgodnie z nowelą ustawy, hodowca będzie mógł zdecydować o udostępnieniu wybranych przez siebie odmian chronionych – bez pobierania opłat od rozmnożeń własnych w wyznaczonym przez siebie okresie, np. ze względów marketingowych. Uwzględniono również postulowaną przez Izby Rolnicze możliwość jednorazowego pobierania opłat przy zakupie kwalifikowanego materiału siewnego.

Teraz ustawą zajmie się Senat. (PAP)