Strata netto Projprzemu zmniejszyła się r: r do 96 tys. zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 26.05.2017 (ISBnews) - Projprzem odnotował 96 tys. zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,43 mln zł wobec 0,3 mln zł straty rok wcześniej.

"Pomimo osiągniętej straty na działalności finansowej w kwocie 0,5 mln zł spółka osiągnęła zysk brutto w wysokości 1 mln zł. Z uwagi jednak na wysokość podatku dochodowego spółka poniosła stratę netto w wysokości 0,1 mln zł" - napisano w raporcie.


Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 31,61 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 23,2 mln zł rok wcześniej.
"Na ogólny wzrost przychodów grupy kapitałowej Projprzem w pierwszym kwartale 2017 roku wynoszący ok. 8,4 mln zł wpływ miał wzrost eksportu (o 10,5 mln zł)" - czytamy w raporcie.


W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2017 r. wyniósł 1,14 mln zł wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej.

Działalność firmy Projprzem S.A. z siedzibą w Bydgoszczy realizowana jest na trzech obszarach. Pierwszy z nich to produkcja konstrukcji stalowych, głównie dla energetyki, branży chemicznej oraz ochrony środowiska. Drugi segment działalności obejmuje budownictwo komercyjne, zaś trzeci to systemy przeładunkowe. Spółka dostarcza pomosty, doki, rampy i inne urządzenia za pośrednictwem dwóch spółek zależnych - PROMStahl Polska Sp. z o.o. oraz PROMStahl GmbH. Projprzem jest notowany na GPW od 1999 r.

(ISBnews)