Na otwarciu sesji akcje Petrolinvestu traciły 60,7 proc. Pierwsze notowanie z 9:28 było na poziomie 2,75 zł, podczas gdy na piątkowym zamknięciu akcjami spółki handlowano po 7 zł. Do ponownego zawieszenia handlu akcje firmy straciły jeszcze więcej. Ostatnie notowanie wynosiło 2,21 zł, czyli o 68,4 proc. poniżej ostatniego notowania z piątku.

Paniczna reakcji inwestorów to wyniki piątkowej decyzji KNF. Komisja Nadzoru Finansowego utrzymała w mocy decyzję w sprawie nałożenia 800 tys. zł kary pieniężnej na Petrolinvest oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW), podała Komisja.

"Bezterminowe wykluczenie akcji spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW nastąpi po upływie 30 dni od dnia doręczenia spółce decyzji z dnia 26 maja 2017 r., a więc w terminie 30 dni od dnia kiedy decyzja z dnia 19 lipca 2016 r. stanie się ostateczna" - czytamy w komunikacie.

W lipcu 2016 r. KNF podjęła decyzję o wykluczeniu bezterminowym akcji Petrolinvestu z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym na GPW i nałożyła na spółkę karę pieniężną w wysokości 800 tys. zł wobec stwierdzenia naruszeń polegających na nienależytym wykonaniu obowiązków informacyjnych. Petrolinvest odwołał się od tej decyzji.

Co na to Petrolinvest? 

Petrolinvest nie zgadza się z utrzymaniem przez Komisję Nadzoru Finansowego kary pieniężnej oraz bezterminowego wykluczenia akcji spółki z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i analizuje możliwości zaskarżenia decyzji, podała spółka.

"Zarząd spółki nie zgadza się ze stanowiskiem KNF, utrzymującym w mocy decyzję KNF z dnia 19 lipca 2016 roku. Zarząd analizuje obecnie możliwości zaskarżania decyzji KNF" - czytamy w komunikacie.

Petrolinvest poinformował też, że otrzymał komunikat, w którym GPW poinformowała, że po sesji 26 maja 2017 roku zostanie przeprowadzona korekta nadzwyczajna list uczestników indeksów sWIG80, WIG, WIG-Poland i WIG-paliwa polegająca na wykreśleniu akcji Petrolinvestu z list uczestników tych indeksów, co wynika z decyzji KNF w sprawie wykluczenia akcji tej spółki z obrotu.

Petrolinvest koncentruje się na handlu gazem płynnym i ropą naftową. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2007 r.

>>> Polecamy: Inwestycyjna stagnacja na GPW. Winne są państwowe blue chipy