Ponadto zarząd proponuje, aby dzień dywidendy został ustalony na 29 września oraz wypłata dywidendy nastąpiła 19 października 2017 roku, podano w komunikacie.

"Proponowany podział zysku jest zgodny z Polityką kapitałową i dywidendową Grupy PZU na lata 2016-2020, przyjętą w 2016 roku oraz uwzględnia zalecenia zawarte w stanowisku KNF w sprawie polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń, PTE, domów maklerskich i TFI z dnia 6 grudnia 2016 r." - czytamy w komunikacie.

Spółka podała też, że wniosek zarządu pozytywnie oceniła rada nadzorcza spółki.

W połowie maja br. członek zarządu PZU Tomasz Kulik poinformował, że spółka planuje, iż na dywidendę przeznaczy 50-80% zysku wypracowanego w 2016 roku. Polityka dywidendowa spółki zakłada wartość bazową wskaźnika wypłaty dywidendy na poziomie min. 50%.

PZU odnotowało 1 947 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 2 343 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 1 593 mln zł wobec 2 249 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA (Grupa PZU) jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce, a także Europie Środkowo-Wschodniej. Oprócz działalności ubezpieczeniowej Grupa PZU prowadzi także działalność w zakresie zarządzania otwartym funduszem emerytalnym, funduszami inwestycyjnymi i programami oszczędnościowymi.

(ISBnews)