Rosjanie mogą skierować do walki nawet 40 tys. żołnierzy w ciągu 2-3 dni

.