Trans Polonia

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt emisyjny Trans Polonia, w związku z ofertą publiczną akcji serii I oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G, H oraz I, a także praw do akcji serii I, poinformowała komisja i spółka. >>>>  

BGŻ BNP Paribas

Bank BGŻ BNP Paribas przeprowadzi działania mające na celu poprawę wskaźników kapitałowych. Wskaźnik Tier 1 grupy na koniec kwietnia br. wynosił 10,90%, a wskaźnik TCR 14,02%, tj. były one poniżej wymogów nadzoru odpowiednio o 0,11 pkt proc. oraz 0,16 pkt proc., podał bank. Bank szacuje, że kwota funduszy własnych potrzebna do osiągnięcia zalecanego poziomu skonsolidowanego współczynnika Tier I wynosi ok. 61,1 mln zł (14,6 mln euro) oraz dla skonsolidowanego TCR ok. 85,5 mln zł (20,4 mln euro).

Getin Holding

Akcjonariusze Getin Holding podejmą 27 czerwca decyzję o emisji 27,78 mln akcji serii C, bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał. Cena emisyjna akcji serii C wynosić będzie 1,08 zł. >>>> 

Wielton

Wielton odnotował 14,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 9,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

APS Energia

Akcjonariusze APS Energia zdecydowali na walnym zgromadzeniu o wypłacie dywidendy w kwocie 563,71 tys. zł, co daje 0,02 zł na akcję, poinformowała spółka. >>>> 

Medicalgorithmics

Zarząd Medicalgorithmics zarekomendował akcjonariuszom wypłatę dywidendy w wysokości 2 zł na akcję z zysku zanotowanego w 2016 r., poinformowała spółka. W kolejnych latach dywidenda ma wynosić do 50% skonsolidowanego zysku netto. >>>> 

>>> Zobacz też rekomendacje     

PZU

Zarząd Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń (PZU) zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie na dywidendę 1 208,93 mln zł z zysku netto za 2016 r., co oznacza wypłatę w wysokości 1,4 zł na akcję, podała spółka. >>>> 

Andrzej Jaworski złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka zarządu PZU, podała spółka. >>>>  

Newag

Newag odnotował 9,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 15,24 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Echo Investment

Echo Investment zakłada, że do końca roku zakończy budowę blisko 980 mieszkań i zacznie projekty mieszkaniowe i biurowe o łącznej powierzchni 130 tys. m2, poinformował prezes Nicklas Lindberg. "W całym 2017 r. spodziewamy się zakończenia budowy projektów mieszkaniowych z blisko 980 mieszkaniami, co pokazuje że większość tegorocznych przychodów i zysków z segmentu mieszkaniowego jest jeszcze przed nami" - napisał Lindberg w liście do akcjonariuszy. "W całym 2017 r. Echo Investment planuje zacząć projekty mieszkaniowe i biurowe, których łączna powierzchnia sprzedaży lub najmu wynosi ponad 130 tys. m2 - w tym kolejne budynki w naszym sztandarowym projekcie Browary Warszawskie" - wskazał także prezes. 

Echo Investment odnotowało 62,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 188,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Echo Investment zamierza podzielić swój warty 300 mln zł program publicznej emisji obligacji na transze o wartości do 100 mln zł, a pierwszą zaoferować jeszcze przed wakacjami, poinformował wiceprezes i dyrektor finansowy Maciej Drozd. "Wydaje się, że jednorazowo to nie będzie więcej niż 100 mln zł, ostatecznie nie zdecydowaliśmy. Poprzednio, gdy robiliśmy emisje na rynku publicznym, to było 50-70 mln zł. Będziemy się starać zdążyć z pierwszą transzą przed wakacjami" - powiedział Drozd dziennikarzom.

Archicom 

Archicom podtrzymuje cel sprzedaży 1,2 tys. mieszkań w tym roku wobec 942 w ub.r. oraz zamiar wprowadzenia do sprzedaży łącznie ok. 1,5 tys. wobec 1,3 tys. zaoferowanych w 2016 r., poinformowała prezes Dorota Jarodzka-Śródka. "W pierwszym kwartale 2017 r. osiągnęliśmy znakomity wynik i sprzedaliśmy aż 366 lokali, czyli o ponad 70% więcej niż w tym samym okresie 2016 r. Klienci doceniają naszą zdywersyfikowaną ofertą mieszkaniową, którą opieramy na sprawdzonych, funkcjonalnych układach mieszkań oraz starannie zaplanowanym zagospodarowaniu terenów wokół inwestycji. W osiąganiu coraz lepszych wyników sprzedaży w dalszym ciągu sprzyjają nam warunki rynkowe i duża dostępność kredytów. Mamy silne podstawy do optymizmu i zamierzamy w tym roku sprzedać 1 200 mieszkań" - powiedziała Jarodzka-Śródka, cytowana w komunikacie. 

Archicom odnotował 2,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,63 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

TXM

TXM odnotował 9,95 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,68 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

TXM powinien zwiększyć obroty sprzedaży o połowę w ciągu najbliższych 3 lat, wynika z wypowiedzi p.o. prezesa i przewodniczącego rady nadzorczej TXM Bogusza Kruszewskiego. W przyszłym roku spółka chce powrócić do polityki dywidendowej. >>>> 

Kernel Holding

Kernel Holding odnotował 32,93 mln USD skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. roku obrotowego 2016/2017 (1 stycznia - 31 marca 2017 r.) wobec 92,26 mln USD zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Mabion

Mabion odnotował 12,85 mln zł jednostkowej straty netto w I kw. 2017 r. wobec 10,11 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Immofinanz

Immofinanz odnotował 101,7 mln euro skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej, z wyłączeniem Rosji, w I kw. 2017 r. wobec 139,3 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Unibep 

Czarnieckiego Monday Palacza, spółka z grupy Unibepu (sprzedający), zawarła z FSMNW Poznań umowę przyrzeczoną sprzedaży III etapu inwestycji pod nazwą Osiedle Czarnieckiego za ok. 39,42 mln zł netto, podała spółka. Umowa dotyczy "prawa użytkowania gruntu położonego przy ulicach Roboczej i Czarnieckiego w Poznaniu wraz z prawem własności budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym oraz zagospodarowaniem terenu" - czytamy w komunikacie. 

Biuro Inwestycji Kapitałowych

Biuro Inwestycji Kapitałowych (BIK) odnotowało 1,88 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 0,45 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

GetBack

GetBack odnotował 57,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 37,9 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Biogened

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił określić piątek, 26 kwietnia, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 5 000 obligacji serii BGD1119 spółki Biogened, podała giełda. Obligacje mają wartość nominalną 1 000 zł każda, podano również. Biogened to polska firma farmaceutyczna. Jest notowana na NewConnect.  

Auto Partner

Auto Partner odnotował 10,05 mln zł skonsolidowanego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 6,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Bloober Team

Feardemic, spółka z grupy Bloober Team, debiutuje dziś jako wydawca grą "Perception" na PC, podał Bloober. >>>> 

Atal

Atal otrzymał pozwolenie na użytkowanie 236 mieszkań w II etapie łódzkiej inwestycji Chojny Park, podała spółka. "Chojny Park to wyjątkowy projekt deweloperski na łódzkiej mapie nieruchomości. Osiedle cieszy się dużym zainteresowaniem osób szukających mieszkań na rynku pierwotnym. W sprzedaży pozostało dostępnych niecałe 40% lokali. Zróżnicowana oferta w ramach Chojny Park umożliwia zarówno zakup mieszkania w budynkach wielorodzinnych, jak i w domach bezczynszowych" - powiedział wiceprezes Mateusz Juroszek, cytowany w komunikacie.

Redan

Redan odnotował 9,41 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 6,42 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Strata netto ogółem wyniosła 13,75 mln zł wobec 7 mln zł straty rok wcześniej. >>>>  

Fabryki Mebli Forte

Fabryki Mebli Forte odnotowały 31,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 34,17 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Warimpex

Warimpex odnotował 2,33 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,05 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Wynik netto okresu ogółem sięgnął +4,74 mln euro wobec -0,46 mln euro w I kw. 2016 r. >>>>  

Orbis 

Accor-Pannonia Hotels Zrt., spółka zależna Orbisu, zawarła z Universale International Realitäten GmbH umowę nabycia udziału reprezentującego 100% kapitału zakładowego HVB Leasing Maestoso Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, która jest właścicielem hotelu "Sofitel Budapest Chain Bridge" położonego w Budapeszcie, za 42,25 mln euro, podał Orbis. >>>>  

Stalprofil

Stalprofil odnotował 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Vivid Games

Vivid Games oczekuje, że docelowy wysokiej jakości, zdywersyfikowany katalog gier powinien zapewnić wysokie, pochodzące w wielu źródeł i rosnące w czasie przychody, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. Spółka "aktywnie" poszukuje kolejnych projektów inwestycyjnych na 2018 rok. >>>> 

Stelmet

Stelmet rozpoczyna budowę zakładu produkcji pelletu w Grudziądzu, podała spółka. Wartość projektu inwestycyjnego szacowana jest na około 20 mln zł. Inwestycje zrealizuje spółka zależna Stelmetu - MrGarden. >>>> 

Enea  

Akcjonariusze Enei zdecydują o wypłacie 110,36 mln zł dywidendy z zysku za 2016 r., tj. 0,25 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 26 czerwca. >>>>   

JW Construction

Akcjonariusze JW Construction zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r. i przeznaczeniu 3,91 mln zł na kapitał zapasowy, wynika z projektów uchwał na walne spółki, zaplanowane na 26 czerwca. >>>> 

MCI Capital

MCI Capital podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez GPW i/lub BondSpot. >>>>  

Prime Car Management

Akcjonariusze Prime Car Management (PCM) zdecydują 27 czerwca o przeznaczeniu 28,1 mln zł zysku za 2016 r. na wypłatę dywidendy, co oznacza 2,36 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na WZA spółki. >>>>  

Budimex  

Oferta Budimeksu o wartości 125,68 mln zł netto została wybrana przez Tameh Polska jako najkorzystniejsza w postępowaniu przetargowym na budowę gazowego bloku energetycznego opalanego gazem wielkopiecowym oraz ziemnym o całkowitej mocy elektrycznej 55MW, etap 2 w ZW Kraków", podała spółka.  >>>>