MCI Capital wyemituje obligacje do łącznej kwoty 20 mln złWarszawa, 30.05.2017 (ISBnews) - MCI Capital podjął uchwałę o emisji nie więcej niż 20 tys. obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej do 20 mln zł, podała spółka. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez GPW i/lub BondSpot.

"Obligacje będą oferowane [...] w drodze oferty prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 oznaczonych podmiotów. Emisja obligacji nastąpi w ramach Programu Emisji Obligacji, przyjętego przez zarząd spółki dnia 10 czerwca 2016 roku. Cel emisji obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony" - czytamy w komunikacie.

Obligacje zostaną wyemitowane 20 czerwca 2017 roku. Dzień wykupu będzie przypadać 19 czerwca 2020 roku. Obligacje będą oprocentowane w wysokości WIBOR 6M plus marża w wysokości 3,90%. Odsetki będą wypłacane w okresach półrocznych, podano również.

"Obligacje będą emitowane jako obligacje niezabezpieczone z zobowiązaniem do ustanowienia zabezpieczeń. Zabezpieczeniem będzie zastaw rejestrowy na certyfikatach inwestycyjnych subfunduszu MCI.EuroVentures 1.0. oraz subfunduszu MCI.TechVentures 1.0. wydzielonych w MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym, zarządzanym przez MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., do łącznej najwyższej sumy zabezpieczenia równej 30 009 602,27 zł" - czytamy dalej.

MCI Capital (dawniej MCI Management) jest funduszem technologicznym działającym na zasadach venture capital, notowanym na GPW od 2001 r.

(ISBnews)