Analitycy spodziewali się wzrostu o 1,5 proc.

W IV ceny konsumpcyjne wzrosły o 1,9 proc. rdr.

CPI bazowy rdr wzrósł w V o 0,9 proc., po wzroście w IV o 1,2 proc., i wobec szacunków w V +1,0 proc. (PAP Biznes)