Zysk netto z działalności kont. Marvipolu wzrósł r: r do 13 mln zł w I kw. 2017Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Marvipol odnotował 13 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej (segment motoryzacyjny) w I kw. 2017 r. wobec 6,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności wydzielanej (segment deweloperski) wyniósł w I kw. br. 3,91 mln zł wobec 2,3 mln zł rok wcześniej, przy przychodach z działalności grupy w tym obszarze wynoszących odpowiednio: 16,42 mln zł wobec 40,08 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk operacyjny z działalności kontynuowanej wyniósł 17,15 mln zł wobec 7,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody z działalności kontynuowanej sięgnęły 172,71 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 129,46 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2017 r. wyniosła 0,25 mln zł wobec 0,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol przypomina w raporcie, że podjął decyzję o rozpoczęciu procesu podziału na dwa niezależne, notowane na rynku głównym GPW podmioty - deweloperski i motoryzacyjny. 31 sierpnia 2016 r. opublikowany został plan podziału Marvipol S.A., zakładający przeniesienie części działalności spółki, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, funkcjonującej jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie i prowadzącej działalność deweloperską, na spółkę Marvipol Development S.A. Plan podziału zakłada, że pozostała część działalności spółki, stanowiąca zorganizowaną część przedsiębiorstwa prowadzącą działalność zarządzania spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej, pozostanie w majątku Marvipol S.A. Zgodnie z planem podziału, akcjonariusze Marvipol S.A., do każdej jednej akcji Marvipol S.A., która docelowo zmieni firmę na British Automotive Holding, otrzymają jedną akcję Marvipol Development S.A.

W związku z prowadzonym procesem podziału grupy, zgodnie z MSSF 5, zarząd Marvipol S.A. podjął decyzję o prezentowaniu, począwszy od sprawozdania finansowego za 2016 rok, wyników segmentu deweloperskiego skupionego w Marvipol S.A. Oddział w Warszawie jako działalności zaniechanej. […] Wyniki segmentu motoryzacyjnego grupy, mającego pozostać w Marvipol S.A. po podziale spółki, prezentowane są jako wyniki z działalności kontynuowanej spółki" - wyjaśniono w raporcie.

Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)