Marvipol zakłada dwucyfrowy wzrost liczby umów sprzedaży lokali w tym rokuWarszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Marvipol zakłada w tym roku dwucyfrowy wzrost - w ujęciu procentowym - wolumenu zawartych umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych, podała spółka.

Wcześniej Marvipol planował wzrost sprzedaży mieszkań o co najmniej 10% r/r do ok. 700 w 2017 r.

"Plan rozwoju segmentu mieszkaniowego Grupy zakłada osiągnięcie w 2017 r. dwucyfrowego wzrostu procentowego wolumenu zawartych umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych. Kluczowy wpływ na to będą mieć: sprzedaż mieszkań w inwestycji Central Park Ursynów, w tym kolejnego jej etapu - CPU 4, wprowadzonego do sprzedaży w II kw. 2017 r., sprzedaż mieszkań w projektach Bemowo Residence i Riviera Park oraz wprowadzenie do sprzedaży nowych projektów mieszkaniowych" - czytamy w raporcie kwartalnym.

Kluczowy wpływ na wyniki finansowe, jakie w perspektywie najbliższych 12 miesięcy będą rozpoznawane przez segment deweloperski grupy, mieć będzie rozliczanie sprzedaży z będących w realizacji etapów inwestycji Central Park Ursynów oraz przekazania sprzedanych już lokali z gotowych inwestycji, podkreśliła spółka.

"Na I kw. 2017 r. wartość zawartych do tej pory, a nie rozliczonych w rachunku wyników umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych w ukończonych inwestycjach wyniosła 216 mln zł. Wartość zawartych do końca I kw. 2017 r. umów sprzedaży lokali w etapie CPU 2 inwestycji Central Park Ursynów, przewidzianym do ukończenia w drugiej połowie 2017 r., wynosi 124,2 mln zł" - podano w raporcie.

W I kw. 2017 r. w segmencie deweloperskim odnotowano 180 opłaconych umów sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych netto (po uwzględnieniu rezygnacji), wobec 169 umów w analogicznym okresie 2016 r. Powierzchnia zakontraktowanych do sprzedaży lokali wyniosła 9,7 tys. m2 .

"Na wzrost sprzedaży mieszkań w I kw. 2017 r. wpłynęły: wyższa niż w analogicznym okresie 2016 r. sprzedaż mieszkań w inwestycji Central Park Ursynów, w tym wprowadzonego do sprzedaży w IV kw. 2016 r. etapu CPU 3 inwestycji, komercjalizowanego pod nazwą handlową Lake Park Apartments, jak również sprzedaż lokali w Riviera Park i Bemowo Residence, aktywnie sprzedawanych od II kw. 2016 r." - wyjaśniono w raporcie.

Segment deweloperski odnotował w I kw. 2017 r. 16,4 mln zł skonsolidowanych przychodów, wobec 40,1 mln zł rok wcześniej. Wynik operacyjny segmentu za analizowany okres wyniósł -2,7 mln zł, wobec 4,7 mln zł wyniku w I kw. 2016 r.

"Decydujący wpływ na wypracowany w I kw. 2017 r. wynik z działalności deweloperskiej miały: liczba przekazanych lokali, struktura przekazywanych klientom lokali (przewaga lokali z inwestycji ukończonych w 2016 r.), udział w zyskach spółek współkontrolowanych, realizujących projekty magazynowe, w tym rozpoznanie oczekiwanego zysku na sprzedaży przedsiębiorstwa Industrial Center 37 sp. z o.o., właściciela projektu magazynowego w Konotopie" - wskazano w raporcie.

W ramach segmentu deweloperskiego Grupy Marvipol, obok działalności mieszkaniowej, rozwijana jest również działalność w obszarze magazynowym.

"Wyniki biznesu magazynowego prezentowane są w skonsolidowanym sprawozdaniu jako udziały w zyskach wspólnych przedsięwzięć konsolidowanych metodą praw własności. W I kw. 2017 r. Grupa Marvipol rozpoznała 2,1 mln zł zysku z działalności w tym obszarze, na co złożyło się rozpoznanie wyniku spółki Industrial Center 37 Sp. z o.o. zgodnie z udziałami Marvipol w spółce, związanego z aktualizacją wartości inwestycji w związku z zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży przedsiębiorstwa Industrial Center 37 sp. z o.o. W 2016 r. Grupa Marvipol rozpoznała 8,4 mln zł zysku z działalności w obszarze magazynowym" - czytamy dalej w materiale.

Marvipol podkreślił też, że potencjalnie istotny wpływ na wyniki, w perspektywie najbliższych 12 miesięcy może mieć sprzedaż, przez współkontrolowaną spółkę Industrial Center 37 sp. z o.o., projektu magazynowego w Konotopie.

"Dotychczas z tytułu inwestycji Grupa Marvipol rozpoznała 13,9 mln zł zysku, z czego na koniec roku 2015 rozpoznano 3,4 mln zł wyniku, w 2016 r.: 8,4 mln zł, a w 2017 r.: 2,1 mln zł" - wskazano w raporcie.

Grupa Marvipol obecnie realizuje kolejne projekty magazynowe.

Marvipol zdecydował o rozpoczęciu procesu podziału na dwa niezależne, notowane na rynku głównym GPW podmioty - deweloperski i motoryzacyjny. Plan podziału zakłada przeniesienie części działalności spółki funkcjonującej jako Marvipol Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie i prowadzącej działalność deweloperską na spółkę Marvipol Development S.A. Z kolei pozostała część działalności spółki - zarządzanie spółkami zależnymi z branży motoryzacyjnej - pozostanie w majątku Marvipol S.A., która docelowo zmieni firmę na British Automotive Holding.

Marvipol jest notowany na GPW od 2008 r.

(ISBnews)