Strata netto BBI Development zwiększyła się r: r do 1,32 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - BBI Development odnotował 1,32 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,07 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 39 tys. zł wobec 0,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,45 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 26,24 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym w I kw. 2017 r. spółka miała 81 tys. zł straty netto wobec 1,98 mln zł straty rok wcześniej.

BBI Development jest spółką deweloperską notowaną na GPW od 1997 r.

(ISBnews)