Zysk netto Indykpolu spadł r: r do 0,31 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Indykpol odnotował 0,31 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 4,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 1,73 mln zł wobec 6,73 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 306,29 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 319,22 mln zł rok wcześniej.

"Na wyniki I kwartału istotny wpływ miało pojawienie się ognisk ptasiej grypy w Polsce oraz w woj. warmińsko-mazurskim. Zdarzenia ta ograniczyły dostęp polskiego drobiu do rynków zagranicznych, zwłaszcza poza unijnych oraz zwiększyły koszty ponoszone na zagwarantowanie bezpieczeństwa na fermach oraz w zakładach ubojowych. Efektem tego było pogorszenie rentowności realizowanej sprzedaży" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2017 r. wyniosła 2,57 mln zł wobec 0,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Indykpol jest największą w Polsce organizacją spółek drobiarskich specjalizującą się w hodowli, tuczu indyków oraz w produkcji i sprzedaży mięsa indyczego oraz przetworów indyczych. Zadebiutowała na GPW w 1994 r.

(ISBnews)