Strata netto Alma Market zwiększyła się r: r do 11,99 mln zł w I kw. 2017 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Alma Market w restrukturyzacji odnotowała 11,99 mln zł skonsolidowanej straty netto z działalności kontynuowanej przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 1,01 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Strata operacyjna wyniosła 19,14 mln zł wobec 0,68 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 20,62 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 367,8 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym strata netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2017 r. wyniosła 9,99 mln zł wobec 1,04 mln zł zysku rok wcześniej.

"Alma Market S.A. w restrukturyzacji oczekuje na uprawomocnienie się postanowienia o umorzeniu postępowania sanacyjnego i na podjęcie przez Sąd upadłościowy decyzji o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej w związku ze złożonymi w sądzie wnioskami. Spółka dominująca w związku z tym zredukowała działalność operacyjną do niezbędnego minimum i zabezpiecza majątek dla celów postępowania upadłościowego" - czytamy w raporcie.

Alma Market jest notowana na GPW od 1994 r.

(ISBnews)