Po wynikach I kw. Griffin Premium RE podtrzymuje prognozy i plany dywidendoweWarszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Po opublikowaniu wyników za I kw. br. zarząd Griffin Premium RE.. podtrzymał prognozę na cały 2017 rok oraz plany wypłaty dywidendy za ten okres, podała spółka.

"Publikując wyniki za pierwszy kwartał, zarząd Griffin Premium RE.. podtrzymał prognozę na cały 2017 rok oraz plany wypłaty dywidendy za ten okres w zakładanej wysokości" - czytamy w komunikacie.

Opublikowane w tegorocznym prospekcie emisyjnym prognozy Griffin Premium RE.. na 2017 rok zakładają, że dochód operacyjny netto z wynajmu posiadanych nieruchomości wyniesie około 32,2 mln euro. Spółka podała wówczas, że zamierza regularnie wypłacać akcjonariuszom w formie dywidendy około 65% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego (ang. funds from operations, FFO). Wartość FFO w 2017 r. szacowana była wtedy na około 21,4 mln euro, z czego 17,4 mln euro za okres II-IV kwartał br., który będzie podstawą do wypłaty dywidendy.

W I kw. br. wartość FFO wyniosła ponad 3,2 mln euro, czyli o 18% więcej niż przed rokiem.

"Wartość skorygowanego FFO w 2017 r. szacowana jest na około 20-22 mln euro, z czego około 17 mln euro za okres II-IV kwartału br., który będzie podstawą do wypłaty dywidendy" - czytamy w dzisiejszym komunikacie.

Griffin Premium RE.. jest pierwszą spółką typu REIT notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (od kwietnia 2017 r.). REIT (ang. real estate investment trust) to podmiot, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie udziałowcom w formie dywidendy.

(ISBnews)