Akcjonariusze PGE zdecydują 27 czerwca o niewypłacaniu dywidendy za 2016 r.Warszawa, 31.05.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 czerwca o przeznaczeniu zysku netto za 2016 r. w wysokości 1 597,68 mln zł w całości na kapitał zapasowy, podano w projektach uchwał na ZWZ.

Wcześniej w maju zarząd PGE podjął uchwałę zmieniającą politykę dywidendy, rekomendując zawieszenie wypłaty dywidendy z zysków za lata 2016, 2017 i 2018. Po tym okresie zarząd spółki zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy na poziomie 40-50% skonsolidowanego zysku netto przypadającego dla akcjonariuszy jednostki dominującej, korygowanego o wielkość odpisów aktualizujących wartość rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)