W środę zakończy się posiedzenie amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Rynek terminowy wycenia możliwość podwyżki stóp procentowych do 1,00-1,25 proc. (o 25 pb) w 100 proc., zgodnie z wcześniejszą komunikacją ze strony Rezerwy i jej przedstawicieli. Kluczowa dla rynków będzie ocena stanu amerykańskiej gospodarki, z której w ostatnim czasie dochodzą sygnały spowolnienia oraz niższej presji inflacyjnej, a także perspektywy dla ewentualnej kolejnej podwyżki kosztu pieniądza w bieżącym roku.

W USA dość negatywnie zaskoczył rynki majowy raport z rynku pracy. Liczba nowo utworzonych etatów w sektorach pozarolniczych w USA wzrosła w poprzednim miesiącu jedynie o 138 tys., wyraźnie poniżej oczekiwań. Przeciętny wzrost liczby etatów w USA w ostatnich 3 miesiącach wyniósł jedynie 121 tys. (głównie przez jeszcze gorsze dane za marzec) wobec przeciętnej z 2016 r. 187 tys. Bezrobocie, co prawda, spadło do 4,3 proc. (najniższy odczyt w obecnym cyklu koniunkturalnym i niższy niż w poprzednim), lecz wynikało to głównie ze spadku aktywności zawodowej (część bezrobotnych przestała szukać pracy).

Fed przedstawi w środę również nowe, kwartalne projekcje makroekonomiczne. W centrum uwagi znajdzie się "wykres kropkowy" (dot-plot) z medianą projekcji poziomu stóp proc. członków FOMC (Federalny Komitet Otwartego Rynku) na koniec roku. W marcu większość bankierów z Fed oczekiwała trzech podwyżek stóp proc. rocznie w 2017 i 2018 r.

Rynki wyczulone będą także na ewentualne sygnały dotyczące redukcji sumy bilansowej. W maju Fed przedstawił zarys propozycji o sprzedaży aktywów trzymanych w swoim portfelu. Fed zamierza ustalić miesięczny limit sumy zapadających aktywów, z których przychody nie będą mogły zostać reinwestowane w bilans. Reinwestycji mają podlegać przychody z papierów poza limitem. Rezerwa zamierza co trzy miesiące zwiększać limit zapadających aktywów, które nie podlegają rolowaniu. Członkowie Fed wskazali przy tym, że rozpoczęcie redukcji sumy bilansowej powinno nastąpić jeszcze w 2017 r., o ile pozwolą na to dane z gospodarki.

Z protokołu z majowego posiedzenia Rezerwy wynika, iż Fed zlecił opracowanie szczegółowego „planu wykonawczego redukcji aktywów z portfela Rezerwy”. Nie jest wykluczone, iż prezes Fed Janet Yellen odniesie się do tej kwestii na konferencji prasowej po posiedzeniu.

Ze Stanów Zjednoczonych napłynie ponadto szereg ważnych danych makro i wskaźników koniunktury.

Wtorek: ceny producenta za maj (konsensus: 0,0 proc. mdm, 2,3 proc. rdr vs 0,5 proc. mdm i 2,5 proc. rdr w IV)

Środa: CPI za maj (konsensus: 0,0 proc. mdm, 2,0 proc. rdr vs 0,2 proc. mdm i 2,2 proc. rdr w IV). Sprzedaż detaliczna za maj (kons.: 0,1 proc. mdm vs 0,4 proc. w IV).

Czwartek: Produkcja przemysłowa za maj (kons.: 0,1 proc. mdm vs 1,0 proc. mdm w IV). Wskaźnik cen domów NAHB za czerwiec, indeks Philadelphia Fed.

Piątek: Rozpoczęte inwestycje w zakresie budowy domów i wydane pozwolenia na budowę za maj, indeks optymizmu konsumentów Uniwersytetu Michigan za czerwiec (kons. 97,1 pkt., bez zmian mdm).

POSIEDZENIA BOE, SNB, BOJ

W Europie i Azji uwaga również skierowana będzie na banki centralne.

W czwartek swoje posiedzenia zakończą Bank Anglii (BoE) i Szwajcarski Bank Narodowy (SNB). Każda z instytucji opublikuje nowe kwartalne projekcje makroekonomiczne. W obu przypadkach rynek nie spodziewa się zmian w parametrach polityki monetarnej. Benchmarkowa stopa procentowa w Wlk. Brytanii ma pozostać na rekordowo niskim poziomie 0,25 proc., a w Szwajcarii na -0,75 proc.

Parametry polityki monetarnej pozostaną raczej bez zmian także w Japonii. Obecnie, referencyjna stopa procentowa wynosi -0,1 proc., a BoJ skupuje z rynku aktywa w wysokości ok. 80 bln jenów miesięcznie. W ramach kontroli krzywej rentowności BoJ utrzymuje rentowności 10-letnich obligacji w okolicach 0,0 proc.

W ubiegłym tygodniu agencja Reuters podała, że BoJ ma podwyższyć ocenę wzrostu gospodarczego uznając, iż gospodarka Japonii rozwija się w umiarkowanym tempie. W kwietniu użyto sformułowania "zmierza w kierunku umiarkowanego rozwoju". Ponadto, jak donosi agencja, BoJ ma podwyższyć prognozy PKB Japonii, co może wzmocnić oczekiwania na zacieśnienie przez BoJ polityki monetarnej w przyszłości.

Dane makro i wydarzenia z Europy:

Wtorek: Niemcy - indeks ZEW za VI., UK – inflacja za V (kons. 0,2 proc. mdm i 2,7 proc. rdr vs 0,2 proc. mdm i 2,9 proc. rdr w IV).

Środa: Strefa euro – produkcja przemysłowa za IV (kons. 0,5 proc. mdm i 1,3 proc. rdr vs -0,1 proc. mdm i 1,9 proc. rdr w III). UK – bezroocie za IV.

Czwartek: posiedzenie eurogrupy ws. Grecji (możliwa decyzja ws. wypłaty transzy pomocowej). UK – sprzedaż detaliczna za V.

Piątek: Strefa euro – końcowe wyliczenie inflacji za V. (PAP Biznes)