Poniżej tabela z udziałem eksportu (w proc.):

I-IV 2016 I-IV 2017
1 Niemcy 27,7 27,4
2 Wlk. Brytania 6,5 6,5
3 Czechy 6,6 6,4
4 Francja 6,0 5,6
5 Włochy 5,1 5,0
6 Holandia 4,4 4,5
7 Rosja 2,6 2,8
8 Szwecja 2,9 2,8
9 USA 2,4 2,7
10 Węgry 2,6 2,7

Poniżej tabela z udziałem importu (w proc.):

I-IV 2016 I-IV 2017
1 Niemcy 23,2 22,7
2 Chiny 12,0 12,1
3 Rosja 5,4 6,9
4 Włochy 5,3 5,1
5 Francja 4,3 3,9
6 Holandia 3,8 3,8
7 Czechy 3,5 3,7
8 Belgia 2,6 2,7
9 USA 3,0 2,7
10 Wlk. Brytania 2,6 2,4

(PAP)

map/ gor/