W 1078 zaawansowanych centrach usług dla biznesu w Polsce zatrudnienie na początku 2017 r. miało 244 tys. osób. W ciągu trzech lat liczba pracowników tej szybko rozwijającej się u nas branży może przebić próg 300 tys. – szacuje w swoim najnowszym raporcie Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL). Przy dynamice wzrostu zatrudnienia sięgającej 15 proc. w ciągu roku trudno się dziwić, że to właśnie nasz kraj został uznany już nie tylko za regionalnego, ale i globalnego lidera sektora usług dla biznesu.

Geografia zatrudnienia

Pomimo, że najwięcej centrów usług zlokalizowanych jest w stolicy – aż 167, to prym pod względem liczby osób pracujących w tej branży wiedzie Kraków. Centra biznesowe w tym mieście zatrudniają prawie 56 tys. pracowników. W Warszawie oraz we Wrocławiu zajęcie w tego typu firmach ma odpowiednio 42,6 i 40 tys. ludzi. W sumie w tych trzech miastach pracuje 56 proc. wszystkich zatrudnionych w całym sektorze w Polsce. Stosunkowo dobrą pozycję na usługowej mapie kraju mają także Trójmiasto, aglomeracja katowicka oraz Łódź, gdzie zatrudnienie waha się od 18,1 do 19,3 tys. osób.

Trzeba jednak pamiętać, że chętni do pracy w centrach usług niekoniecznie muszą przeprowadzać się do największych miast. Firmy lokalizują swoje zakłady również w takich ośrodkach, jak Bydgoszcz czy Rzeszów, gdzie w sumie w 2017 r. znajdowały się 64 tego typu jednostki (odpowiednio 34 i 30).

Usługowa wieża Babel

Duże wrażenie robią dane dotyczące liczby języków używanych w polskich centrach usług. 33 proc. wszystkich tego typu placówek świadczy usługi w co najmniej 10 językach obcych. Istnieją nawet podmioty, których pracownicy posługują się w sumie 30 językami. Biorąc pod uwagę, że prawie połowa centrów usług świadczy je w skali globalnej, a 47 proc. dla wybranych krajów lub regonów świata, językowa różnorodność przestaje dziwić.

Ponad 95 proc. centrów wykorzystuje w swojej działalności język angielski. Bardzo popularne są również polski i niemiecki, które są używane w trzech czwartych wszystkich centrów usług w Polsce. W 60 proc. pracownicy posługują się językiem francuskim, a w połowie – hiszpańskim i włoskim.

Oprócz najbardziej powszechnych języków zachodnioeuropejskich w użyciu są: węgierski, fiński, bułgarski czy arabski. Dwa ostatnie wykorzystuje do świadczenia usług aż 10 proc. centrów. Nie one jednak sprawiają największy problem rekruterom. Językiem, którego znajomość jest najbardziej pożądana, a poszukiwanie osoby nim władającej jest największym wyzwaniem, okazał się niemiecki. Prawie 70 proc. firm wskazało na problemy ze znalezieniem kandydatów do pracy posługujących się nim wystarczająco sprawnie. Dla ponad 30 proc. firm podobne problemy pojawiają się, jeśli chodzi o język francuski oraz języki nordyckie. Więcej niż co piąta firma wskazała na kłopot ze znalezieniem pracowników władających językiem niderlandzkim.

Poszukiwany, poszukiwana

Firmy świadczące usługi dla biznesu najchętniej zatrudniają absolwentów czterech grup kierunków: technologii informacyjnych, studiów językowych, inżynieryjno-technicznych oraz związanych z biznesem i administracją. Większość miejsc pracy w centrach usług stworzyły firmy z sektora IT oraz sektor usług komercyjnych i profesjonalnych (po 30 proc.) – wynika z raportu ABSL.

Programista z umiejętnościami językowymi, a szczególnie ze znajomością niemieckiego na poziomie zaawansowanym, jest jednym z najbardziej pożądanych profili zawodowych przyszłych pracowników centrów usług. Osoby z wiedzą księgową, posiadające umiejętności w zakresie zarządzania, ze znajomością systemów SAP i JAVA oraz mówiące w języku angielskim i francuskim, również będą rozchwytywane przez rekruterów. W cenie są także tacy, którzy mają specjalistyczną wiedzę, doświadczenie zawodowe oraz władają językiem... czeskim.

Cały raport ABSL o centrach usług w Polsce dostępny tutaj:

Ile można zarobić?

Stosunkowo wysokie wymagania z zakresu wiedzy specjalistycznej oraz umiejętności językowych, które są stawiane pracownikom centrów usług, znajdują odbicie w poziomie wynagrodzeń. Młodszy księgowy z doświadczeniem do dwóch lat i znajomością języka angielskiego w Warszawie może liczyć na 5500 zł brutto miesięcznie – to wynagrodzenie najczęściej oferowane.

Duże znaczenie, jeśli chodzi o pensje, odgrywa lokalizacja centrum usług. W Krakowie, Łodzi czy Trójmieście osoba o podobnych kwalifikacjach może spodziewać się miesięcznego wynagrodzenia na poziomie ok. 4500 zł. Przy doświadczeniu powyżej trzech lat najczęściej oferowane wynagrodzenie, jeśli chodzi o stolicę, rośnie do 8500 zł, zaś kierownik zespołu księgowych może dostać od 12 do 18 tys. zł.

Dla porównania specjalista zajmujący się wsparciem w dziale IT z niewielkim doświadczeniem w Warszawie najczęściej może liczyć na 4800 zł brutto. Stawka rośnie do 9900 zł w przypadku administratora IT z trzyletnim doświadczeniem oraz do 12 tys. zł, jeśli chodzi o specjalistę ds. bezpieczeństwa i sieci. Lider zespołu zarobi od 13 do prawie 17 tys. zł miesięcznie.

W przypadku innych działów, takich jak bankowość, obsługa klienta, kadry czy dział badań i rozwoju, najczęściej oferowane wynagrodzenia na początku kariery w warszawskich centrach usług nie schodzą poniżej 4000 zł brutto miesięcznie.

>>> Zobacz tabele wynagrodzeń w centrach usług dla poszczególnych stanowisk i miast w Polsce w 2017 roku

Trzeba umieć pracować z klientami

Wywiad z Magdaleną Celmer, Randstad Professionals regional manager (North-West Poland)

Jakie osoby mają największe szanse na przejście przez rekrutację do centrów usług? Czy można wskazać kluczowe kwalifikacje?

W związku z tym, że większość w sektorze stanowią międzynarodowe, często globalne, organizacje, które uruchomiły swoje centra usług w Polsce, do kluczowych kompetencji należą te związane z językami obcymi. Pracodawcy oczekują bardzo dobrej znajomości co najmniej jednego języka obcego i tutaj prym wiodą niemiecki, francuski, hiszpański obok oczywiście angielskiego, który jest językiem korporacyjnym w większości centrów. Stanowiska specjalistyczne wymagają wiedzy i doświadczenia w obszarach, w których świadczone są usługi, czyli: księgowości, IT, zarządzaniu zamówieniami, HR, analizie danych, obsłudze klienta itp.

Czy można określić profil psychologiczny osoby, która jest szczególnie pożądana, jeśli chodzi o pracę w centrach usług?

Centra świadczą usługi dla klientów wewnętrznych i/lub zewnętrznych, więc ważną rolę odgrywają umiejętności związane ze współpracą, komunikacją czy też świadomość pracy z klientem, tzw. customer ability. Centra pracują również według określonych standardów (SLA, czyli Service Level Agreement) i dążą do podnoszenia jakości świadczonych usług. Świetnie więc sprawdzą się w tej pracy osoby, które są z jednej strony dobrze zorganizowane, a z drugiej – elastyczne, kreatywne i otwarte na zmiany.

Czy doświadczenie odgrywa dużą rolę w procesie rekrutacji?

Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest świetnym miejscem nie tylko dla doświadczonych specjalistów. Rozbudowane programy wdrożeniowe i szkoleniowe, specjalne programy uruchamiane dla absolwentów oraz młodsi specjaliści zatrudniani w roli ambasadorów na uczelniach są najlepszym dowodem na to, że firmy z sektora są bardzo otwarte na zatrudnianie absolwentów.

Czy pracownicy centrów usług mogą pracować zdalnie?

Zaawansowane technologie wykorzystywane przez centra usług i wszechobecny dostęp do internetu powodują, że praca zdalna nie jest dla nich wyzwaniem. Większość centrów stosuje takie praktyki – praca zdalna i/lub elastyczny czas pracy stają się standardem. Naturalnie nie wszystkie firmy mogą taką formułę zaproponować, szczególnie te, w których wewnętrzne bądź zewnętrzne (np. branżowe) polityki/zasady dotyczące bezpieczeństwa danych i systemów na to nie pozwalają.

>>> Czytaj też: Polska jest europejskim liderem sektora usług dla biznesu. Ale zaczyna brakować pracowników