Pytany o tworzoną sieć szpitali minister Radziwiłł zapewnił, że trafią do niej placówki, które spełniają czytelne i jasno określone kryteria. "Zmiany nie są dla takiej czy innej wygody tych, którzy świadczą usługi, ale dla pacjenta" - powiedział minister. Jak zapewnił w trakcie wywiadu w "Radio Opole", decyzje o wejściu konkretnego szpitala do sieci zapadają na szczeblu wojewódzkim.

"Są przyjęte jasne kryteria, dzięki którym eliminowane są sytuacje, w których o wpisaniu do sieci decydują takie czy inne sympatie lub antypatie. Najważniejsze jest dobro pacjenta. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy placówka nie spełni któregoś z kryterium, ale będzie konieczność wpisania jej do sieci ze względu na dobro pacjentów, to po zasięgnięciu opinii ministra będzie można dołączyć taką jednostkę do sieci" - podkreślił.

Według Radziwiłła, przyjęte w ustawie rozwiązania pomogą w likwidacji patologii, których ofiarami byli sami pacjenci. Zaliczył do nich zjawisko poszukiwania pomocy lekarskiej w szpitalnych izbach przyjęć przez lżej chorych, którzy z różnych powodów nie mogli skorzystać z usług lekarzy rodzinnych. "Taki sztuczny tłok w szpitalnych izbach przyjęć nie służy ciężko chorym, którzy trafiają na tę samą izbę. Dlatego wymagamy uruchomienia przy szpitalach przychodni, które zapewnią odpowiednią pomoc nocną tym lżej chorym" - powiedział minister.

Kolejnym pozytywnym elementem zmian w rozliczeniach ze szpitalami, w ocenie ministra będzie wprowadzenie ryczałtów za ich podstawowe usługi. "Obecnie działające rozwiązania powodują, że z punktu widzenia szpitali niektóre procedury są mniej lub bardziej opłacalne. Nie zawsze interes szpitala jest zbieżny z interesem pacjenta" - wyjaśniał minister. Jego zdaniem ryzyko, że szpitale mając gwarancję przychodów nie będą dbały o pacjentów jest minimalne. "Przewidzieliśmy szereg zabezpieczeń. Trzeba pamiętać, że ryczałty w kolejnych okresach rozliczeniowych będą przyznawane na podstawie aktywności w poprzednich okresach i ocenie jakości usług. Nowy system rozliczeń powinien sprawić, że szpitale będą mogły lepiej opiekować się chorymi" - uważa minister.

Ustawa, która wprowadza sieć szpitali, będzie w pełni obowiązywać od 1 października. Wykaz szpitali, które znajdą się w sieci, zostanie opublikowany do 27 czerwca 2017 r. Lista szpitali "sieciowych" będzie ustalana na 4 lata. (PAP)