Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-06-12 5743,00 -0,6% 3,7% 4,0% 27,7%
Miedź 3M USD/t 2017-06-12 5772,00 -0,6% 3,8% 4,3% 28,0%
Ołów spot USD/t 2017-06-12 2030,50 -2,3% -4,2% 1,6% 20,1%
Ołów 3M USD/t 2017-06-12 2055,00 -2,1% -3,3% 1,9% 21,2%
Aluminium spot USD/t 2017-06-12 1879,50 -1,1% -0,3% 10,3% 19,8%
Aluminium 3M USD/t 2017-06-12 1889,00 -0,9% -0,1% 11,6% 20,1%
Cyna spot USD/t 2017-06-12 19180,00 1,3% -4,0% -9,5% 12,1%
Cyna 3M USD/t 2017-06-12 19050,00 1,3% -4,0% -9,8% 11,4%
Nikiel spot USD/t 2017-06-12 8735,50 -2,1% -5,8% -12,3% -1,6%
Nikiel 3M USD/t 2017-06-12 8795,00 -2,1% -5,6% -12,2% -1,5%
Cynk spot USD/t 2017-06-12 2476,00 -1,6% -2,9% -3,2% 19,0%
Cynk 3M USD/t 2017-06-12 2495,00 -1,5% -2,3% -3,1% 19,6%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-06-12 146,20 -1,2% -14,0% -35,3% 64,3%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-06-12 68,10 -0,7% 6,8% -3,1% 31,6%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-06-12 588,75 -0,6% -3,0% -5,0% -0,2%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-06-12 542,75 -0,7% -3,2% -5,4% -0,2%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-06-12 468,75 0,8% -1,8% -10,0% -1,1%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-06-12 419,00 0,5% -4,6% -14,7% -5,7%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-06-12 288,50 1,5% 0,9% -8,8% 23,7%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-06-12 275,25 1,9% 0,7% -10,6% 21,8%

(PAP Biznes)