Jak podano w raporcie, w maju 2017 r. bilans sprzedaży całego rynku wyniósł niecałe +0,2 mld zł.

"Uwzględniając wyłącznie fundusze detaliczne, wartość sprzedaży nieznacznie przekroczyła +1,0 mld zł, czyli czwarty miesiąc z rzędu utrzymuje się powyżej granicy 1 mld zł. Bilans sprzedaży w maju byłby jeszcze wyższy, gdyby nie wypłata istotnych kwot z kilku funduszy TFI PZU, głównie z segmentu akcyjnego oraz absolutnej stopy zwrotu. I to właśnie te segmenty ucierpiały najbardziej i jako jedyne skończyły miesiąc z przewagą umorzeń nad wpłatami" - napisano w raporcie.

Jak informują Analizy Online, w przypadku funduszy akcji polskich dostępnych dla szerokiego grona klientów przewaga umorzeń nad wpłatami przekroczyła -0,2 mld zł. Najwięcej środków klienci wypłacili z PZU Akcji Spółek Dywidendowych, funduszu, który w ostatnich tygodniach utracił wyraźną przewagę nad konkurencją.

Z kolei fundusze akcji zagranicznych zakończyły miesiąc z niewielką przewagą wpłat, rzędu kilkudziesięciu milionów złotych. "Tu również najwięcej środków wypłacono z funduszu z TFI PZU - PZU Energia Medycyna Ekologia. Powodzeniem cieszyły się natomiast wybrane rozwiązania, w tym największym - PKO Technologii i Innowacji Globalny" - napisano w raporcie.

Istotny odpływ kapitału odczuł jeszcze jeden fundusz z TFI PZU – realizujący strategię dłużną (-0,5 mld zł). "W przeszłości znaczne środki wpłacił do niego inwestor instytucjonalny. W efekcie ten segment również zamknął miesiąc ze słabym wynikiem, nieznacznie powyżej zera. Nie oznacza to, że klienci omijali fundusze dłużne szerokim łukiem, wręcz przeciwnie. Do funduszy polskich papierów dłużnych wpłacili netto ponad +0,3 mld zł, tradycyjnie przede wszystkim do funduszy obligacji korporacyjnych" - napisano w komunikacie.

Według raportu zdecydowanym liderem sprzedaży zostały fundusze gotówkowe i pieniężne, które pozyskały netto blisko +0,8 mld zł, czyli najwięcej od stycznia 2016 roku. Zdominowały one pierwszą trójkę najpopularniejszych rozwiązań w maju.

Kolejny miesiąc z rzędu dodatni bilans sprzedaży odnotowały również fundusze mieszane, do których napłynęło ponad +350 mln zł, najwięcej od 2 lat.

Z raportu wynika, że klienci powoli przekonują się do funduszy stabilnego wzrostu, hitu sprzedażowego sprzed lat. (PAP)