Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali o wypłacie 1 zł dywidendy na akcjęWarszawa, 14.06.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Lotos zdecydowali na walnym zgromadzeniu o przeznaczeniu 184,87 mln zł z zysku za 2016 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości tj. 1 zł na akcję, poinformowała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie Grupy Lotos podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku spółki za 2016 r., w tym postanowiło przeznaczyć kwotę 184 873 362 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wysokość dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 1 zł brutto" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 12 września 2017 roku, a dzień wypłaty dywidendy na 29 września 2017 roku, podano także.Grupa Lotos jest zintegrowanym pionowo koncernem naftowym, który zajmuje się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej, jej przerobem oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Lotos wyniosły 20,9 mld zł w 2016 roku.

(ISBnews)