Na rachunku obrotów bieżących nadwyżka bez uwzględniania czynników sezonowych wyniosła zaś 21,5 mld euro wobec nadwyżki 46,4 mld euro miesiąc wcześniej, po korekcie z 44,8 mld euro - podał EBC. (PAP Biznes)