"Polityka dywidendowa znajdzie zastosowanie począwszy od zysku netto spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku" - czytamy w komunikacie.

W odrębnym komunikacie spółka podała, że akcjonariusze zdecydowali, iż zysk netto spółki za rok 2016 w kwocie 322 078,21 zł zostanie przeniesiony na kapitał zapasowy.

Elektrociepłownia Będzin S.A. prowadzi działalność w zakresie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej. Jest głównym źródłem ciepła w zakresie ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i ciepła technologicznego dla Zagłębia Dąbrowskiego. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)