GetBack

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła aneks do prospektu emisyjnego GetBack, w którym cena maksymalna akcji w pierwotnej ofercie publicznej akcji została ustalona na 27 zł, podała spółka. "Aneks nr 1 został sporządzony w związku z ustaleniem przez zarząd spółki oraz akcjonariusza sprzedającego (DNLD Holdings B.V.), w uzgodnieniu z globalnym koordynatorem (Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) oraz w porozumieniu ze współprowadzącymi księgę popytu (mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce) ceny maksymalnej akcji nowej emisji na potrzeby składania zapisów przez Inwestorów Indywidualnych w wysokości 27 zł za jedną akcję nowej emisji" - czytamy w komunikacie.

>>> Zobacz też rekomendacje    

iAlbatros

Centrum Innowacyjnych Rozwiązań Biomedycznych (CIRB) odstąpiło od umowy nabycia akcji iAlbatros oraz porozumienia dotyczącego wzajemnych roszczeń oraz sprzedaży akcji tej spółki, a także opcji zakupu i opcji sprzedaży oraz umowy opcji sprzedaży o europejskim stylu wykonania, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki iAlbatros od dnia dzisiejszego z powodu okoliczności wskazujących na możliwość dokonywania obrotu akcjami spółki z naruszeniem interesów inwestorów, podał urząd. >>>> 

Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych (GPW) postanowił zawiesić obrót akcjami spółki iAlbatros Group na żądanie Komisji Nadzoru Finansowego, podała giełda. >>>> 

EC Będzin

Elektrociepłownia Będzin S.A. wyraziła zgodę na przeprowadzenie przez potencjalnych inwestorów due dilligence spółki zależnej Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o., mającego na celu dokapitalizowanie Elektrociepłowni Będzin Sp. z o.o. lub sprzedaż jej udziałów w okresie do 4 lat, podała spółka. Wybrani inwestorzy branżowi zostaną zaproszeni do przeprowadzenia due dilligence w okresie wrzesień - październik 2017 r. >>>>  

Elektrociepłownia Będzin przyjęła założenia do polityki dywidendowej, która zakłada przywrócenie wypłaty dywidendy, począwszy od 2019 roku w kwocie nie przekraczającej 50% wartości wypracowanego zysku, podała spółka. >>>> 

Elektrociepłownia Będzin S.A. (EC Będzin) planuje zarekomendować walnemu zgromadzeniu skup do 20% akcji w celu zwiększenia płynności i stworzenia akcjonariuszom możliwości wyjścia z inwestycji, poinformował prezes Krzysztof Kwiatkowski.  >>>> 

Playway

Akcjonariusze Playway postanowili przeznaczyć cały zysk netto za 2016 rok, w kwocie 6,11 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z podjętych uchwał walnego zgromadzenia. >>>>  

Tower Investments

Prospekt Tower Investments w związku z przejściem na GPW z NewConnect z emisją akcji trafił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), podała spółka. >>>>  

Robyg

Robyg uruchamia kolejny etap Young City 2 - inwestycji na warszawskim Bemowie, podała spółka. W ramach nowej części osiedla wybudowanych zostanie 360 lokali. >>>>  

Vantage Development 

Fedha ogłosiła przymusowy wykup 3,38 mln akcji Vantage Development, stanowiących 5,41% ogólnej liczby głosów, po cenie 3,7 zł za akcję, poinformował Dom Maklerski PKO BP, który jest pośredniczącym. >>>>  

PKN Orlen

PKN Orlen ukończył we Włocławku inwestycję polegająca na budowie pierwszego w Polsce bloku CCGT o dużej mocy (463 MWe), podała spółka. >>>> 

Uniserv-Piecbud

Uniserv-Piecbud nie planuje rekomendowania wypłacania dywidend przez najbliższe dwa lata obrotowe, zaś później chce uzależnić poziom wypłat od skali bieżących potrzeb inwestycyjnych i płynnościowych, podała spółka. >>>> 

Pierwotna oferta publiczna do 3,5 mln akcji nowej emisji Uniserv-Piecbud rozpocznie się 29 czerwca od budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych, podano w prospekcie emisyjnym. Spółka liczy na pozyskanie z oferty ok. 35 mln zł netto.>>>> 

Energa, PKP Intercity

Energa Obrót zawarła z PKP Intercity umowę na dostawę energii elektrycznej, poinformowała spółka. Kontrakt został zawarty na dwa lata począwszy od wrześniu br., a wolumen sprzedanej energii wynosi 12 275 MWH (115 punktów poboru w całej Polsce), podano także. >>>>  

Master Pharm

Akcjonariusze Master Pharm zdecydowali o przeznaczeniu kwoty na dywidendę 4,73 mln zł, co oznacza wypłatę w wysokości 0,22 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Netia  

Liczba akcji Netii objętych dywidendą wynosi 335 335 299 sztuk, a ogólna kwota dywidendy wynosi 127,427 mln zł, podała spółka. >>>>  

Inpro

Inpro wprowadził do sprzedaży 105 mieszkań w ramach I etapu Osiedla Debiut przy ulicy Dybowskiego w Pruszczu Gdańskim, podała spółka. Planowany termin zakończenia budowy I etapu inwestycji to 30 października 2018 roku. W ramach pierwszego etapu inwestycji powstaną dwa czterokondygnacyjne budynki, w których w sumie do użytku oddanych zostanie 105 mieszkań.

Bowim

Zarząd Bowim przyjął politykę dywidendową, zakładającą wypłacanie 5-15% zysku netto w formie dywidendy, podała spółka. >>>> 

Unibep, Trakcja PRKiI

Konsorcjum firm Trakcja PRKiI (lider), Unibep, Budrex – Kobi (spółka zależna Unibepu), Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów oraz AB Kauno Tiltai (spółka z grupy Trakcji) podpisało umowę na realizację inwestycji pn. "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne" za 99 mln zł netto, z czego na Unibep przypada ok. 35,9 mln zł netto, a na Budrex – Kobi ok. 24,9 mln zł netto, podał Unibep.

LiveChat Software

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydują 17 lipca br. o przeznaczeniu 36,31 mln zł z zysku netto za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wynoszącego łącznie 42,72 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,41 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie spółki. >>>> 

Ackerman

Ackerman zadebiutuje na rynku NewConnect w środę, 21 czerwca, podała Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. >>>> 

Benefit Systems

Akcjonariusze Benefit Systems zdecydowali o przeznaczeniu całego zysku za 2016 r., w kwocie 72,27 mln zł, na kapitał zapasowy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. >>>> 

Stalprodukt 

ZGH Bolesław – spółka zależna Stalproduktu – wypłaci 6 zł brutto dywidendy na akcję z zysku wypracowanego w 2016 roku, podał Stalprodukt. >>>> 

PGE

Bolesław Jankowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Polskiej Grupy Energetycznej (PGE), podała spółka. >>>> 

Unimot 

Akcjonariusze Unimotu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 9,8 mln zł tj., 1,2 zł na akcję, poinformowała spółka.