Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-06-30 5927,00 -0,1% 4,8% 7,3% 22,5%
Miedź 3M USD/t 2017-06-30 5937,00 -0,1% 4,5% 7,3% 22,5%
Ołów spot USD/t 2017-06-30 2273,00 -1,1% 8,3% 13,7% 27,3%
Ołów 3M USD/t 2017-06-30 2292,00 -1,0% 8,1% 13,7% 28,2%
Aluminium spot USD/t 2017-06-30 1913,50 0,1% -0,6% 12,3% 16,5%
Aluminium 3M USD/t 2017-06-30 1919,00 0,2% -0,5% 13,3% 16,4%
Cyna spot USD/t 2017-06-30 20230,00 -0,3% -1,0% -4,6% 18,5%
Cyna 3M USD/t 2017-06-30 19975,00 -0,2% -1,7% -5,4% 17,2%
Nikiel spot USD/t 2017-06-30 9347,00 1,0% 4,8% -6,2% -0,6%
Nikiel 3M USD/t 2017-06-30 9390,00 1,1% 4,7% -6,3% -0,6%
Cynk spot USD/t 2017-06-30 2753,25 -0,1% 6,4% 7,6% 31,0%
Cynk 3M USD/t 2017-06-30 2758,00 0,1% 6,1% 7,1% 31,1%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-06-30 149,80 1,8% 0,1% -33,7% 62,5%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 10:49:00 70,50 0,4% 4,4% 0,4% 22,7%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-06-30 581,00 -0,2% -5,5% -6,3% 2,1%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-06-30 535,00 -0,2% -6,0% -6,8% 2,3%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-06-30 461,25 0,1% -5,7% -11,4% -0,4%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-06-30 425,25 1,0% -4,8% -13,4% -2,6%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-06-30 283,50 0,6% -2,9% -10,4% 14,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-06-30 284,75 2,6% 0,9% -7,6% 20,2%

(PAP Biznes)