Orban, który w poniedziałek spotkał się z Sisim, podkreślił, że stabilność Egiptu w sferze bezpieczeństwa, wojskowości i gospodarki leży w priorytetowym interesie Węgier. Jak zaznaczył, sukces prowadzonej przez Egipt walki z terroryzmem jest warunkiem spokoju w Europie.

„Patrzymy na Egipt w taki sposób, że poprzez swoje zobowiązanie na rzecz stabilizacji chroni także Węgry i Europę, dlatego niezależnie od łączącej przyjaźni duchowej wasz sukces leży w naszym interesie” – powiedział Orban do Sisiego w obecności dziennikarzy w parlamencie.

Jak zaznaczył Orban, tematem obrad w formule V4 plus Egipt będzie nie tylko bezpieczeństwo, ale też współpraca gospodarcza; celem jest zainicjowanie takiej współpracy między Europą Środkową a Egiptem.

Premier oznajmił, że w przekonaniu Węgier Europa powinna współpracować na rzecz stabilizacji gospodarki egipskiej. Jak zadeklarował, Węgry i państwa Grupy Wyszehradzkiej są gotowe podjąć się tej roli w miarę swoich możliwości i będą się opowiadać za tym, by rozmowy europejsko-egipskie były jak najczęstsze, by stosowano jak najbardziej pragmatyczne podejście i by między UE i Egiptem zbudowano jak najpraktyczniejszą politykę gospodarczą.

Ze swej strony Sisi zapewnił, że naród egipski w interesie stabilności jest gotów prowadzić walkę z terroryzmem i podjąć ważne kroki gospodarcze.

Węgry przejęły 1 lipca przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej. Jako swoje priorytety wyznaczyły wzmocnienie współpracy wyszehradzkiej w kontekście regionalnym, unijnym oraz światowym, a także zwiększenie konkurencyjności V4 w dziedzinie cyfrowej.

Z Budapesztu Małgorzata Wyrzykowska (PAP)