Surowiec Jednostka Data Cena 1D 1M YTD 1Y
METALE
Miedź spot USD/t 2017-07-03 5906,75 -0,3% 4,7% 6,9% 20,6%
Miedź 3M USD/t 2017-07-03 5928,00 -0,2% 4,6% 7,1% 20,7%
Ołów spot USD/t 2017-07-03 2315,75 1,9% 10,8% 15,8% 25,3%
Ołów 3M USD/t 2017-07-03 2337,00 2,0% 10,9% 15,9% 26,3%
Aluminium spot USD/t 2017-07-03 1921,00 0,4% -0,4% 12,7% 16,1%
Aluminium 3M USD/t 2017-07-03 1927,00 0,4% -0,2% 13,8% 15,8%
Cyna spot USD/t 2017-07-03 20465,00 1,2% 0,2% -3,5% 16,9%
Cyna 3M USD/t 2017-07-03 20150,00 0,9% -0,7% -4,6% 15,3%
Nikiel spot USD/t 2017-07-03 9346,00 0,0% 5,3% -6,2% -5,8%
Nikiel 3M USD/t 2017-07-03 9390,00 0,0% 5,3% -6,3% -5,8%
Cynk spot USD/t 2017-07-03 2802,00 1,8% 11,4% 9,5% 30,2%
Cynk 3M USD/t 2017-07-03 2805,00 1,7% 10,9% 8,9% 30,2%
WĘGIEL
Australijski węgiel koksujacy USD/t 2017-07-03 149,80 0,0% 0,2% -33,7% 62,0%
Węgiel energetyczny ARA 1Y USD/t 2017-07-03 71,00 1,3% 5,2% 3,2% 23,6%
PALIWA
Benzyna bezołowiowa 98 USD/t 2017-07-03 591,50 1,8% -2,5% -4,6% 4,5%
Benzyna bezołowiowa 95 USD/t 2017-07-03 545,50 2,0% -2,7% -5,0% 4,9%
Paliwo lotnicze USD/t 2017-07-03 475,00 3,0% -0,5% -8,8% 2,7%
Olej napędowy 0,1 proc. USD/t 2017-07-03 438,25 3,1% 2,3% -10,8% 2,2%
Olej reduk. 1 proc. USD/t 2017-07-03 294,50 3,9% 3,0% -6,9% 20,1%
Olej reduk. 3,5 proc. USD/t 2017-07-03 295,75 3,9% 7,2% -4,0% 25,2%

(PAP Biznes)