Bank Pocztowy

Akcjonariusze Banku Pocztowego zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 rok, podał bank. "Zwyczajne walne zgromadzenie Banku Pocztowego S.A. podjęło uchwałę o podziale zysku za 2016 rok w kwocie 2 724 134,69 zł. Cały zysk przeznaczony zostanie na zasilenie funduszu ogólnego ryzyka" - czytamy w raporcie. 

Sygnity

Do Sygnity wpłynęły od AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (AXA TFI) oraz Pioneer Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych datowane na ten sam dzień wezwania do wcześniejszego wykupu obligacji wyemitowanych przez spółkę, poinformowało Sygnity. 

Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Pieniężny (poprzednia nazwa Legg Mason Parasol Subfundusz Pieniężny), reprezentowany przez Esaliens TFI, wezwał Sygnity do natychmiastowej spłaty 400 obligacji serii 1/2014 o łącznej wartości nominalnej 4,0 mln zł wraz z należnymi odsetkami w terminie dwóch dni od dnia doręczenia wezwania, podała spółka. Wezwanie wpłynęło w związku z naruszeniem przez emitenta wskaźników finansowych wykazanym na podstawie informacji zawartych w raportach (odpowiednio jednostkowym oraz skonsolidowanym) za I półrocze roku obrotowego 2016/2017, podano w informacji.

LiveChat Software

LiveChat Software miał 20 765 klientów z całego świata według stanu na 1 lipca 2017 r. W czerwcu ta liczba wzrosła o 483 klientów, a w skali roku wzrost wyniósł 30%, podała spółka. "Przed miesiącem świętowaliśmy przekroczenie strategicznego poziomu 20 tys. klientów, ale nie zwalniamy tempa i pracujemy dalej. Dzięki temu z LiveChat korzysta o ponad 30% więcej klientów z całego świata niż przed rokiem" – powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie. Z rozwiązania LiveChat korzystają klienci z ok. 150 krajów, w tym: Sony Mobile, Stripe, Hulu, BenQ, Orange, Adobe, Samsung, Pizza Hut, Ryanair, Macy's, PBS, NetApp, urzędy (w tym amerykański Departament Stanu), uczelnie (Stanford University), kluby sportowe (m.in. Tottenham Hotspur, Vancouver Canucks).

Banco Santander

Komitet wykonawczy Banco Santander wyraził zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego o nominalną wartość 729 116 372,5 euro poprzez emisję 1 458 232 745 akcji z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, podał bank. Banco Santander 4 sierpnia wypłaci także 0,06 euro dywidendy zaliczkowej z zysku za 2017 r. Celem podwyższenia kapitału jest wzmocnienie i optymalizacja struktury kapitałowej banku po akwizycji 100% Banco Popular Español.

>>> Zobacz też rekomendacje    

Quercus TFI

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 4 901,8 mln zł na 30 czerwca, podała spółka. Na koniec maja było to 4 852 mln zł. 

ZCh Police

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) wyrazili zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez byłego prezesa Krzysztofa Jałosińskiego oraz byłych członków zarządu, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu. >>>> 

Enea

Enea Operator podpisała dwie umowy o dofinansowanie z Instytutem Nafty i Gazu (INiG), poinformowała spółka. Zakładają one realizację trzech inwestycji w Wielkopolsce - dwóch w Poznaniu i jednej w Chodzieży. >>>> 

Archicom

Sprzedaż spółek zależnych Grupy Archicom realizujących inwestycje deweloperskie w II kwartale 2017 roku osiągnęła poziom 235 lokali, poinformowała spółka. Liczba sprzedanych lokali wzrosła o 5,4% w skali roku. >>>>  

PKN Orlen

Modelowa marża rafineryjna grupy PKN Orlen wyniosła 7,2 USD/b w czerwcu br. w porównaniu do 6,4 USD/b miesiąc wcześniej. W czerwcu ub.r. marża wynosiła 6 USD/b, podała spółka. >>>> 

Victoria Dom

Victoria Dom podniosła tegoroczną prognozę sprzedaży do ok. 800 lokali z 700 poprzednio, poinformowała spółka. Deweloper w pierwszym półroczu br. sprzedał 410 mieszkań, czyli o ponad połowę więcej niż w tym samym okresie poprzedniego roku, podano także. >>>> 

Kruk

Grupa Kruk podpisała z konsorcjum czterech banków: norweskim DNB Bankiem oraz Bankiem Zachodnim WBK, mBankiem i ING Bankiem Śląskim umowę kredytu w maksymalnej wysokości 250 mln euro. Środki te Kruk przeznaczy na zakup lub refinansowanie portfeli wierzytelności za granicą, podała spółka. >>>> 

Vistal Gdynia

Elbląg wybrał ofertę konsorcjum Firmy Budowlano-Drogowej MTM (lider), Vistal Gdynia (partner) oraz Vistal Infrastructure (partner) jako najkorzystniejszą, w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych o wartości 34,9 mln zł, poinformował Vistal Gdynia.   

Awbud

Grupa Awbud podpisała umowę o wartości 20,96 mln zł na wybudowanie wykonanie budynku handlowo-usługowego wraz z kompleksowym zagospodarowaniem terenu inwestycji w Gubinie, podała spółka. Awbud zrealizuje roboty budowlane w systemie generalnego wykonawstwa na rzecz Hosso Star Sp. z o.o., właściciela galerii handlowych w kilku miastach Polski.   

Grupa Lotos  

Modelowa marża rafineryjna Grupy Lotos wyniosła 6,94 USD/baryłkę w czerwcu 2017 r. wobec 6,7 USD/baryłkę w maju i 7,09 USD/baryłkę w czerwcu 2016 r., podała spółka. 

Echo Investment

Echo Investment sprzedało umowami przedwstępnymi 297 mieszkań w II kwartale br. wobec 162 mieszkań sprzedanych rok wcześniej, poinformowała spółka. "W II kwartale 2017 r. emitent oraz spółki zależne emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 297 mieszkań (wobec 162 mieszkań sprzedanych w II kwartale 2016 r.); narastająco od początku 2017 roku emitent oraz spółki zależne emitenta sprzedali umowami przedwstępnymi 554 mieszkania (wobec 309 mieszkań sprzedanych od I do II kwartału 2016 r.)" - czytamy w komunikacie.

Vistula Group

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Vistula Group w I półroczu 2017 roku wyniosły ok. 307,8 mln zł i były wyższe o ok. 12,4% w skali roku, podała spółka. >>>>  

MLP Group

MLP Group wynajmie ponad 13,3 tys. m2 powierzchni magazynowej w parku logistycznym MLP Pruszków II spółce Avery Dennison Polska. Nowy obiekt zostanie udostępniony w maju 2018 roku, podała MLP Group. >>>> 

ATM

Sławomir Koszołko został powołany na stanowisko prezesa ATM, podała spółka. Piotr Sieluk, dotychczas pełniący obowiązki prezesa, powraca do składu rady nadzorczej spółki. >>>>  

Marvipol 

Spółki zależne Marvipolu - British Automotive Centrum (BAC) oraz British Automotive Łódź (BAŁ) zawarły dwie ramowe umowy - odpowiednio z Moonde GmbH oraz z Impac Rent UG dotyczące warunków handlowych nabycia łącznie 348 samochodów od lipca 2017 do maja 2018 r., poinformowała spółka. >>>> 

PGNiG

Toczą się rozmowy pomiędzy PGNiG a amerykańskimi partnerami ws. dostaw gazu LNG do Polski; taki kontrakt może być kolejnym elementem budowania bezpieczeństwa energetycznego Polski - powiedział we wtorek szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. >>>> 

J.W. Construction

Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za II kwartał 2017 r. wynosi ok. 140 wobec 575 rok wcześniej, podała spółka. "Liczba zawartych w II kwartale 2017 r. umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami, niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji wyniosła 449 sztuk" - czytamy w komunikacie.

Vivid Games

GPV I sp. z o.o. S.K.A. zażądała od Vivid Games wykonania opcji wniesienia, poprzez emisję warrantów uprawniających do objęcia 1,5 mln akcji Vivid Games nowej emisji w zamian za wkład pieniężny, podała spółka. "Zgodnie z porozumieniem, opcja wniesienia zostanie zrealizowana poprzez dokonanie przez Vivid Games warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji na rzecz GPV warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia 1 500 000 akcji Vivid Games nowej emisji w zamian za wkład pieniężny" - czytamy w komunikacie.