Walne ZCh Police zgodziło się na dochodzenie roszczeń wobec byłych czł. zarząduWarszawa, 04.07.2017 (ISBnews) - Akcjonariusze Grupy Azoty Zakładów Chemicznych Police (ZCh Police) wyrazili zgodę na dochodzenie roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez byłego prezesa Krzysztofa Jałosińskiego oraz byłych członków zarządu, wynika z uchwał podjętych na walnym zgromadzeniu.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. wyraża niniejszym zgodę na dochodzenie w stosunku do pana Krzysztofa Jałosińskiego roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przez niego spółce przy sprawowaniu zarządu" – czytamy w uchwale.

W kolejnych uchwałach wyrażono zgodę na dochodzenie roszczeń wobec Wojciecha Narucia, Rafała Kuźmiczonka i Anny Podolak.

Walne zgromadzenie zdecydowało również o zmianach w statucie spółki.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)