Jej zdaniem, aby można było mówić o zrównoważonym transporcie w regionie Europy Środkowo-Wschodniej nie można zapominać o rozwoju śródlądowych dróg wodnych.

"Trzeba patrzeć na rozwój infrastruktury komunikacyjnej równomiernie. Inwestować i w drogi, i w koleje, i w transport wodny" - wskazała Gajewska. I dodała: "Połączenia śródlądowe w naszej części Europy są wyjątkowo zaniedbane. To są inwestycje wymagające bardzo dużej koordynacji krajowej, bo rzeka nie kończy się przecież na granicy. Współpraca krajów regionu jest zatem dużo bardziej potrzebna w tym obszarze niż gdzie indziej".

Jak podkreśliła Gajewska, transport śródlądowymi drogami wodnymi jest ekologiczny i tani, natomiast inwestycje związane z żeglugą śródlądową są "bardzo kosztowne". "Z tego względu rozmowa w kręgu krajów Trójmorza jest bardzo zasadna i bardzo potrzebna, by wspierać dalszy rozwój również polskiej infrastruktury" - podkreśliła.

Jak zauważyła ekspertka, jeśli chodzi o rozwój śródlądowej infrastruktury wodnej to, inwestycje dotyczące prostej poprawy jakości portów i świadczonych w nich usług "nie są tak bardzo kosztowne". Natomiast, jeśli mówimy o poprawie żeglowności to są to "znaczące inwestycje". "Szczególnie, że często są one związane z inwestycjami środowiskowymi - takimi jak np. zapobieganie powodziom. Wtedy mówimy już o bardzo dużych pieniądzach. To są decyzje, które wymagają bardzo dużej analizy finansowej, gospodarczej. Chodzi o to, żeby popatrzeć na dany projekt w kontekście całego systemu transportowego, projektu, który wpisuje się w istniejącą już infrastrukturę zarówno drogową, jak i kolejową" - wyjaśniła.

Według danych PwC, na zaspokojenie potrzeb w zakresie rozwoju infrastruktury transportowej w naszym regionie należy zainwestować w ciągu najbliższych 10 lat 615 mld euro, co w przeliczeniu na każdego obywatela oznacza 170 euro. Dla porównania w ciągu ostatnich 20 lat na infrastrukturę transportową w krajach regionu wydano 210 mld euro, czyli ponad 100 euro na mieszkańca w każdym roku.

"Projekt Trójmorza może mieć pozytywny wpływ na myślenie o infrastrukturze w Europie Środkowo-Wschodniej właśnie w kontekście współpracy, wspólnej wizji, wspólnego dojścia do celu. W tym współpracy z inwestorami. My w regionie historycznie mamy niewielkie doświadczenie we współpracy z inwestorami prywatnymi. Dla nich stabilność polityczna, współpraca polityczna i gospodarcza ma kluczowe znaczenie" - wskazała ekspertka.

Według niej porty to projekty, które mają sens komercyjny i nadają się do realizacji przez inwestorów prywatnych, również amerykańskich. "Ta ścieżka jest już przetestowana globalnie, również w Polsce. Szczególnie, jeśli chodzi o infrastrukturę portową i zarządzenie portami. Koncesje są tu na porządku dziennym" - powiedziała. Dodała natomiast, że projekty związane z poprawą żeglowności są z reguły finansowane przez państwo. "Bo mają element środowiskowy, który (...) bardzo podnosi koszty tych inwestycji. Stąd nie nadaje się do finansowania na czysto komercyjnych warunkach. Ważną rolę odgrywa tu finansowanie w formule PPP - partnerstwa publiczno-prywatnego" - powiedziała Gajewska. Dodała, że z tego typu rozwiązań korzysta np. Holandia.

Jak podkreśliła Gajewska, trendem, który można zauważyć na całym świecie jest wykorzystywanie środków z funduszy emerytalnych i ubezpieczeniowych, czyli długoterminowego kapitału, do wsparcia projektów infrastrukturalnych. "To trend, który w najbliższych latach coraz bardziej zyska na znaczeniu. Musimy sobie zadać pytanie, w jaki sposób ten kapitał do siebie przyciągnąć" - podkreśliła.

Inicjatywa Trójmorza powstała w celu stworzenia platformy integracji Europy Środkowej i Wschodniej z Unią Europejską poprzez: wzmocnienie więzi politycznych, ułatwianie współpracy transgranicznej oraz umożliwienie dużych, ogólnoeuropejskich projektów, które będą stymulować zrównoważony wzrost gospodarczy. Inicjatywa obejmuje 12 państw członkowskich UE między Morzem Bałtyckim, Adriatykiem i Morzem Czarnym. Są to: Polska, Austria, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Rumunia, Słowacja i Słowenia.

Szczyt państw Inicjatywy Trójmorza odbędzie się 6 lipca w Warszawie. W spotkaniu weźmie udział także prezydent USA Donald Trump. (PAP)