We wtorek na wyjazdowym posiedzeniu w Tallinie Komisja Środowiskowa Komitetu Regionów UE (ENVE) przyjęła projekt dokumentu pozytywnie oceniającego strategię kosmiczną dla Europy, zaproponowaną przez Komisję Europejską.

Projekt opinii samorządowców zostanie teraz skierowany pod głosowanie całego Komitetu Regionów na posiedzeniu plenarnym, które odbędzie w październiku. Dokument trafi następnie do Komisji Europejskiej, jako oficjalne stanowisko władz samorządowych UE.

Wpływ na opinię w kształcie przyjętym przez komisję ENVE miał m.in. marszałek woj. podkarpackiego Władysław Ortyl. Jak podkreślił marszałek w rozmowie w Serwisem Samorządowym PAP, strategia kosmiczna dla Europy jest „niezwykle ważnym dokumentem”, ponieważ zwraca uwagę na konieczność większego wykorzystania przestrzeni kosmicznej, co staje się możliwe dzięki prowadzonym badaniom i sieciowaniu współpracy różnych podmiotów. „W ślad za rozwojem partnerstw i współpracy powinien następować rozwój technologii, znajdujących również zastosowanie w życiu codziennym” - zaznaczył Ortyl.

Jak czytamy w projekcie opinii Komitetu Regionów, technologie kosmiczne mogą być przydatne m.in. w sektorze publicznym. Chodzi np. o codzienne monitorowanie terytorium, czy ocenę stanu zasobów naturalnych: wód, jakości powietrza itp. Zaawansowane technologie można również zastosować do weryfikacji systemu dotacji, a także we wczesnym wykrywaniu i zapobieganiu nielegalnym zabudowom. Dodatkowo technologie kosmiczne mogą być przydatne do poprawy efektywności energetycznej budynków.

Unijni samorządowcy podkreślają w przyjętym dokumencie znaczenie regionów w realizacji polityki kosmicznej UE. „W naszej opinii, władze regionalne (…) powinny być postrzegane jako koordynatorzy regionalnej polityki kosmicznej. W tym kontekście należy podkreślić działania regionów zrzeszonych w Sieci Regionów Europejskich Wykorzystujących Technologie Kosmiczne NEREUS, które dotyczą wykorzystania pełnego potencjału technologii kosmicznych” - podkreślił Ortyl. Podkarpacie przystąpiło do stowarzyszenia w maju br.

Ponadto, zdaniem marszałka, należy wspierać tworzenie w regionach inkubatorów przedsiębiorczości Europejskiej Agencji Kosmicznej, aby pobudzić przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym.

W projekcie opinii KR wskazano również na potrzebę przetwarzania dużych zbiorów danych, które pozwolą wypracować innowacyjne rozwiązania i zwiększyć bezpieczeństwo cybernetyczne w UE. „Innowacyjne rozwiązania i lepszą ochronę przed atakami cybernetycznymi można zagwarantować jedynie poprzez zaoferowanie przedsiębiorstwom lepszego dostępu do danych i inspirującej współpracy z naukowcami, uniwersytetami i sektorem publicznym” - zaznaczono.

W dokumencie odniesiono się także do funkcjonowania programów kosmicznych Galileo i EGNOS (nawigacja satelitarna) oraz Copernicus (obserwacja Ziemi, monitoring środowiska i bezpieczeństwa), podkreślając m.in. potrzebę długoterminowego finansowania.

W latach 2014-2020 Unia Europejska zainwestuje w programy kosmiczne ponad 12 mld euro.

>>> Czytaj też: PwC: Kraje Trójmorza to prawie 30 proc. terytorium UE. Ta idea wzbudza zainteresowanie USA