Poniżej harmonogram wykupów długu Skarbu Państwa w poszczególnych miesiącach 2017 r. (w mld zł):

ogółem obligacje hurtowe obligacje detaliczne bony skarbowe obligacje i kredyty na rynkach zagr.
I 68,6 46,6 2,5 4,0 15,5
II 70,5 46,6 2,4 6,0 15,5
III 56,3 41,9 2,2 6,0 6,3
IV 43,5 30,4 2,0 6,0 5,2
V 37,8 26,2 1,8 6,0 3,8
VI 34,1 22,8 1,7 6,0 3,6

(PAP Biznes)