Poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców Estonii w ostatnim czasie wzrosło. Jeszcze dwa lata temu obawę przed możliwym starciem wojskowym na terytorium Estonii wyrażało prawie 60 proc. społeczeństwa. Obecnie większe poczucie zagrożenia mają Litwini (68 proc.) i Łotysze (62 proc.).

Jednocześnie dwie trzecie estońskiego społeczeństwa są zaniepokojone niekorzystnymi konsekwencjami związanymi z napływem imigrantów oraz uchodźców do Europy.

Poczucie zagrożenia terroryzmem, mimo znaczącej w ostatnim czasie liczby ataków w Europie, utrzymuje się w Estonii na stałym poziomie - około 23 proc. ankietowanych boi się, że może paść ofiarą zamachów. W 2015 r. taką obawę deklarowało kilka procent mniej ankietowanych. Strach przed terroryzmem jest obecnie większy na Łotwie (38 proc.) i Litwie (32 proc.).

W sondażu dotyczącym poczucia bezpieczeństwa uczestniczyło po 1000 mieszkańców Estonii, Litwy i Łotwy.

Od lipca Estonia objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Jednym z priorytetów jej półrocznej prezydencji jest bezpieczeństwo w Europie, w tym kwestie związane z bezpieczeństwem cyfrowym.

Jak poinformowało PAP estońskie MSZ, w trakcie swojego przewodnictwa Estonia skoncentruje się na wzmocnieniu walki z terroryzmem i przestępczością zorganizowaną, a także wzmocnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ochrony zewnętrznych granic UE, wykorzystując najnowsze systemy informacyjne.

"Będziemy kontynuować prace mające na celu rozwiązanie kryzysu migracyjnego i reformę wspólnego europejskiego systemu azylowego. Estonia będzie również wspierać i wzmacniać stosunki z krajami Partnerstwa Wschodniego. Będzie także koncentrować się na zwiększeniu wydatków obronnych, rozwijaniu europejskiej współpracy w dziedzinie obronności i partnerstwie UE-NATO" - zapowiedziało estońskie MSZ.

Dla Estonii, Łotwy i Litwy kwestie związane z poczuciem bezpieczeństwa są istotne m.in. ze względu na potencjalne zagrożenie ze strony Rosji. W Estonii i na Łotwie co czwarty mieszkaniec jest narodowości rosyjskiej. Najbardziej jednolitym narodowościowo krajem bałtyckim jest Litwa – blisko 85 proc. mieszkańców to Litwini, a największymi mniejszościami są tam Polacy i Rosjanie.

>>> Czytaj też: Rosja boi się "mocarstwowych zapędów Polski"? Opinia rosyjskiego eksperta