"W dniu 4 lipca 2017 r. zarząd (w odniesieniu do akcji nowej emisji) i akcjonariusz sprzedający (w odniesieniu do akcji sprzedawanych), w uzgodnieniu z globalnym koordynatorem oraz w porozumieniu ze współprowadzącymi księgę popytu, ustalili cenę ostateczną akcji oferowanych na 18,5 zł za jedną akcję oferowaną" – czytamy w komunikacie.

GetBack oraz DNLD Holdings B.V. (obecnie jedyny akcjonariusz spółki) zaoferują ostatecznie 40 mln akcji - 20 mln akcji nowej emisji oraz 20 mln akcji istniejących. Zaoferowane akcje mają stanowić 40% kapitału zakładowego i łącznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

W ramach oferty 3 mln akcji zostanie zaoferowane inwestorom indywidualnym, a 37 mln akcji - inwestorom instytucjonalnym.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z odbioru naszej spółki na rynku w Polsce, jak i za granicą. Zależało nam na zdywersyfikowanym oraz stabilnym akcjonariacie i taki, mam nadzieje, uda nam się zbudować w wyniku oferty publicznej akcji. Co więcej, w ofercie pozyskaliśmy solidne zaplecze do pozyskiwania finansowania dłużnego. Jednocześnie dziękujemy za okazane nam zaufanie. Skupiamy się teraz na realizacji naszych planów i dostarczaniu wartości dla obecnych i nowych akcjonariuszy" - powiedział prezes Konrad Kąkolewski, cytowany w komunikacie.

Środki finansowe pozyskane z emisji nowych akcji spółka chce wykorzystać na nabywanie portfeli wierzytelności przez własne fundusze inwestycyjne zamknięte grupy kapitałowej GetBack w Polsce i za granicą. W przypadku pojawienia się atrakcyjnych okazji nabycia podmiotów prowadzących podobną lub komplementarną działalność, nie jest wykluczone wykorzystanie środków z nowej emisji na transakcje nabycia takich podmiotów.

"Cieszy nas to, że inwestorzy dostrzegli bardzo dobre perspektywy dla branży oraz naszej spółki. Dla nas przeprowadzenie IPO to kamień milowy w rozwoju oraz jeszcze większe uwiarygodnienie w oczach wszystkich inwestorów. Chcemy zwiększyć nasza transparentność dzięki obecności na giełdzie" - dodał prezes.

Przydział oferowanych akcji planowany jest na 10 lipca 2017 r.

Oferującym akcje jest Haitong Bank Oddział w Polsce. Pozostałymi współprowadzącymi księgę popytu są: mBank, Mercurius Dom Maklerski, Pekao Investment Banking, Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski oraz Wood & Company Financial Services Oddział w Polsce. Vestor Dom Maklerski pełni funkcję współmenadżera oferty.

GetBack S.A. jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. Powstała w lutym 2012 roku, zaś od marca 2014 r. grupa jest obecna także na rynku rumuńskim. W czerwcu 2016 r. konsorcjum funduszy private equity nabyło 100% akcji GetBack od podmiotu z grupy kapitałowej Idea Bank. 

>>> Czytaj też: Spór o 100 mln złotych. GetBack vs Leszek Czarnecki