Fitch przyznał rating A(pol) (EXP) planowanym obligacjom detalicznym PKN OrlenWarszawa, 05.07.2017 (ISBnews) - Agencja ratingowa Fitch Ratings przyznała tymczasowy rating na poziomie A(pol) (EXP) dla planowanego przez PKN Orlen programu emisji obligacji detalicznych, podała spółka,

"Aktualnie spółka oczekuje na zatwierdzenie prospektu emisyjnego dotyczącego Programu przez Komisję Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

PKN Orlen 25 maja br. złożył w KNF prospekt dotyczący programu publicznych emisji obligacji, który zakłada wyemitowanie w kilku seriach obligacji do łącznej kwoty 1 mld zł w okresie 12 miesięcy. Obligacje będą oferowane w trybie oferty publicznej, po zatwierdzeniu i opublikowaniu prospektu emisyjnego.

Spółka podała wówczas, że planuje wprowadzenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym w ramach platformy Catalyst, zaś "parametry poszczególnych emisji będą ustalane w oparciu o bieżące otoczenie rynkowe i potrzeby spółki".

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 79,55 mld zł w 2016 r. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

(ISBnews)