„W czerwcu 2017 roku 47 procent Ukraińców uważało członkostwo w NATO za podstawową gwarancję bezpieczeństwa narodowego” - poinformowało Centrum im. Razumkowa i fundacja Demokratyczne Inicjatywy.

Inni uczestnicy sondażu wskazali, że są zwolennikami: pozostawania Ukrainy poza międzynarodowymi blokami militarnymi (30,7 proc), sojuszu wojskowego z Rosją i krajami Wspólnoty Niepodległych Państw (6,1 proc.) oraz innych rozwiązań obronnych (2,3 proc.).

Według ośrodków, które przeprowadziły sondaż, jeszcze w ubiegłym roku członkostwo w NATO popierało 43,3 proc. Ukraińców, zaś w 2012 roku zaledwie 13 proc.

Gdyby referendum na rzecz wejścia Ukrainy do NATO odbywało się dziś, wzięłoby w nim udział 66 procent respondentów. 69 procent z nich byłoby za, natomiast 26 proc. przeciwko. W 2012 roku sytuacja była odwrotna: członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim popierało wtedy 28 procent, a przeciwko wypowiadało się 61 procent respondentów.

Na początku czerwca ukraiński parament znowelizował ustawę o polityce zagranicznej uchwalając, że jej podstawą jest dążenie państwa do członkostwa w NATO. Obowiązujące wcześniej rozwiązania przewidywały, że Ukraina jedynie może należeć do organizacji obronnych w rodzaju NATO. (PAP)