"Obligacje w ramach programu emitowane będą w wielu seriach do maksymalnej kwoty 750 000 000 zł, a wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1 000 zł.  W ramach programu, emitent wyemituje co najmniej dwie serie obligacji w odstępie nie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia podjęcia przez zarząd emitenta przedmiotowej uchwały" - czytamy w komunikacie. 

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie i BondSpot, podano także.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).

(ISBnews)